medemens

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

medemens (zn) :
evenmens, medebroeder, medeschepsel, medezuster, naaste, natuurgenoot

als synoniem van een ander trefwoord:

broeder (zn) :
medemens, naaste
medebroeder (zn) :
medemens

woordverbanden van ‘medemens’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

evenmens, medemens, naaste

Van deze drie woorden heeft medemensch de meest algemeene beteekenis. Onze evenmenschen noemen wij onze medemenschen meer bijzonder met het oog op gelijkheid van lichamelijke, verstandelijke en zedelijke vermogens en behoeften, en de daaruit voortvloeiende plichten, die wij jegens elkander te vervullen hebben. Onze naasten zijn diegenen, met wie wij in het maatschappelijk leven het meest in aanraking komen. Bij uitbreiding wordt naaste ook voor evenmensch gebruikt, bijv. in het gebod: heb God lief boven alles en uwen naaste als uzelf.

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c