medewerker

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

medewerker (zn) :
ambtgenoot, assistent, collaborateur, collega, employé, functionaris, gildebroeder, helper, medewerkster, werkkracht

als synoniem van een ander trefwoord:

collega (zn) :
ambtgenoot, ambtgenote, ambtsbroeder, beroepsgenoot, confrater, confrère, gelijke, gildebroeder, medelid, medewerker, vakbroeder, vakgenoot, vakgenote
helper (zn) :
assistent, diender, hulp, hulpkracht, knecht, medewerker, redder, schildknaap, secondant
assistent (zn) :
helper, hulp, hulpkracht, medewerker, ondergeschikte, rechterhand, secondant
arbeidskracht (zn) :
arbeider, assistent, medewerker, werker, werkkracht, werknemer

woordverbanden van ‘medewerker’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
werkwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c