direct

als woordenboektrefwoord:

direct:
bn. rechtstreeks.
direct:
bw. terstond, ogenblikkelijk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

direct (bn):
frank, onbeschroomd, oprecht, rechtlijnig
direct (bn):
primair
direct (bw):
acuut, aanstonds, gauw, linea recta, meteen, ogenblikkelijk, onmiddellijk, onverwijld, spoorslags, stante pede, subiet, terstond
direct (bw):
aanstonds, dadelijk, seffens, straks, zo meteen
direct (bw):
recht, rechtstreeks, regelrecht
direct (bw):
juist, pal, recht, vlak

als synoniem van een ander trefwoord:

snel (bn) :
als de bliksem, direct, fast, gauw, gezwind, haastig, hard, ijlings, jachtig, presto, rad, rap, ras, rats, scheetsgewijs, schielijk, spoedig, vlot, vluchtig, vlug, wakker
acuut (bn) :
dadelijk, direct, meteen, onmiddellijk, subiet, terstond
rechtstreeks (bn) :
direct, linea recta, nauw, onmiddellijk, regelrecht
rechtstreeks (bn) :
direct, duidelijk, openhartig, openlijk, rechtuit
regelrecht (bn) :
dadelijk, direct, lijnrecht, pal, rechtstreeks
vierkantig (bn) :
direct, duidelijk, pardoes
primair (bn) :
direct, onmiddellijk
recht (bn) :
direct, rechtstreeks
rechtstreeks (bn) :
direct, live
subiet (bw) :
acuut, dadelijk, direct, eensklaps, heel gauw, meteen, ogenblikkelijk, onmiddellijk, onverlet, onverwijld, op slag, opeens, pal, plotseling, seffens, stante pede, terstond
meteen (bw) :
aanstonds, acuut, dadelijk, direct, gelijk, ogenblikkelijk, onmiddellijk, onverlet, onverwijld, pal, seffens, stante pede, subiet, terstond
onmiddellijk (bw) :
dadelijk, direct, meteen, ogenblikkelijk, onverwijld, op staande voet, rechtstreeks, seffens, stante pede, subiet, terstond, zo
terstond (bw) :
dadelijk, direct, gelijk, met spoed, meteen, ogenblikkelijk, onmiddellijk, staandevoets, stante pede, subiet, à la minute
dadelijk (bw) :
aanstonds, direct, gelijk, meteen, ogenblikkelijk, onmiddellijk, op slag, stante pede, subiet, terstond
onverwijld (bw) :
acuut, dadelijk, direct, meteen, ogenblikkelijk, onmiddellijk, subiet, terstond, zonder uitstel
à la minute (bw) :
direct, meteen, ogenblikkelijk, onmiddellijk, onverwijld, stante pede, subiet, terstond
aanstonds (bw) :
binnenkort, dadelijk, direct, gauw, meteen, seffens, straks, terstond, weldra, zo
aanstonds (bw) :
dadelijk, direct, flus, ogenblikkelijk, onmiddellijk, onverlet
straks (bw) :
aanstonds, dadelijk, direct, flus, seffens, strakjes, zo meteen
vierkant (bw) :
botweg, direct, duidelijk, oprecht, pardoes, ronduit
vlak (bw) :
dicht, direct, juist, net, pal, pardoes, precies
gauw (bw) :
direct, meteen, onmiddellijk, terstond
onverlet (bw) :
aanstonds, dadelijk, direct, meteen
gaarne (bw) :
direct, zonder meer

woordverbanden van ‘direct’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

direct
aanstonds, dadelijk, indirect, straks, zo
zie ook:
per direct

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.81.28.10.

debug info: 0.0023 c