direct

als woordenboektrefwoord:

direct:
bn. rechtstreeks.
direct:
bw. terstond, ogenblikkelijk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

direct (bn) :
oprecht, rechtlijnig, frank, onbeschroomd
direct (bn) :
primair
direct (bw) :
gauw, meteen, onmiddellijk, ogenblikkelijk, acuut, aanstonds, terstond, subiet, onverwijld, spoorslags, stante pede, linea recta
direct (bw) :
straks, dadelijk, zo meteen, aanstonds, seffens
direct (bw) :
recht, regelrecht, rechtstreeks
direct (bw) :
recht, juist, vlak, pal

als synoniem van een ander trefwoord:

snel (bn) :
haastig, hard, vlug, wakker, rap, ras, spoedig, vluchtig, gauw, vlot, direct, rad, jachtig, rats, schielijk, gezwind, ijlings, als de bliksem, fast, scheetsgewijs, presto
acuut (bn) :
meteen, direct, dadelijk, onmiddellijk, terstond, subiet
rechtstreeks (bn) :
regelrecht, nauw, direct, onmiddellijk, linea recta
rechtstreeks (bn) :
duidelijk, openhartig, direct, openlijk, rechtuit
regelrecht (bn) :
direct, dadelijk, rechtstreeks, lijnrecht, pal
vierkantig (bn) :
duidelijk, direct, pardoes
primair (bn) :
direct, onmiddellijk
recht (bn) :
direct, rechtstreeks
rechtstreeks (bn) :
direct, live
subiet (bw) :
opeens, op slag, heel gauw, meteen, dadelijk, direct, plotseling, onmiddellijk, ogenblikkelijk, pal, acuut, terstond, onverlet, eensklaps, onverwijld, stante pede, seffens
meteen (bw) :
direct, dadelijk, gelijk, onmiddellijk, ogenblikkelijk, pal, acuut, aanstonds, terstond, subiet, onverlet, onverwijld, stante pede, seffens
onmiddellijk (bw) :
meteen, op staande voet, direct, dadelijk, zo, rechtstreeks, ogenblikkelijk, terstond, subiet, onverwijld, stante pede, seffens
terstond (bw) :
meteen, direct, dadelijk, gelijk, met spoed, onmiddellijk, ogenblikkelijk, subiet, à la minute, stante pede, staandevoets
dadelijk (bw) :
op slag, meteen, direct, gelijk, onmiddellijk, ogenblikkelijk, aanstonds, terstond, subiet, stante pede
onverwijld (bw) :
zonder uitstel, meteen, direct, dadelijk, onmiddellijk, ogenblikkelijk, acuut, terstond, subiet
à la minute (bw) :
meteen, direct, onmiddellijk, ogenblikkelijk, terstond, subiet, onverwijld, stante pede
aanstonds (bw) :
straks, gauw, meteen, weldra, direct, dadelijk, zo, binnenkort, terstond, seffens
aanstonds (bw) :
direct, dadelijk, onmiddellijk, ogenblikkelijk, onverlet, flus
straks (bw) :
direct, dadelijk, zo meteen, strakjes, aanstonds, seffens, flus
vierkant (bw) :
oprecht, duidelijk, direct, ronduit, pardoes, botweg
vlak (bw) :
precies, net, dicht, direct, juist, pardoes, pal
gauw (bw) :
meteen, direct, onmiddellijk, terstond
onverlet (bw) :
meteen, dadelijk, direct, aanstonds
gaarne (bw) :
zonder meer, direct

woordverbanden van ‘direct’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

direct
aanstonds, dadelijk, indirect, straks, zo

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c