direct

als woordenboektrefwoord:

direct:
bn. rechtstreeks.
direct:
bw. terstond, ogenblikkelijk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

direct (bn) :
frank, onbeschroomd, oprecht, rechtlijnig
direct (bn) :
primair
direct (bw) :
acuut, aanstonds, gauw, linea recta, meteen, ogenblikkelijk, onmiddellijk, onverwijld, spoorslags, stante pede, subiet, terstond
direct (bw) :
aanstonds, dadelijk, seffens, straks, zo meteen
direct (bw) :
recht, rechtstreeks, regelrecht
direct (bw) :
juist, pal, recht, vlak

als synoniem van een ander trefwoord:

snel (bn) :
als de bliksem, direct, fast, gauw, gezwind, haastig, hard, ijlings, jachtig, presto, rad, rap, ras, rats, scheetsgewijs, schielijk, spoedig, vlot, vluchtig, vlug, wakker
acuut (bn) :
dadelijk, direct, meteen, onmiddellijk, subiet, terstond
rechtstreeks (bn) :
direct, linea recta, nauw, onmiddellijk, regelrecht
rechtstreeks (bn) :
direct, duidelijk, openhartig, openlijk, rechtuit
regelrecht (bn) :
dadelijk, direct, lijnrecht, pal, rechtstreeks
vierkantig (bn) :
direct, duidelijk, pardoes
primair (bn) :
direct, onmiddellijk
recht (bn) :
direct, rechtstreeks
rechtstreeks (bn) :
direct, live
subiet (bw) :
acuut, dadelijk, direct, eensklaps, heel gauw, meteen, ogenblikkelijk, onmiddellijk, onverlet, onverwijld, op slag, opeens, pal, plotseling, seffens, stante pede, terstond
meteen (bw) :
aanstonds, acuut, dadelijk, direct, gelijk, ogenblikkelijk, onmiddellijk, onverlet, onverwijld, pal, seffens, stante pede, subiet, terstond
onmiddellijk (bw) :
dadelijk, direct, meteen, ogenblikkelijk, onverwijld, op staande voet, rechtstreeks, seffens, stante pede, subiet, terstond, zo
terstond (bw) :
dadelijk, direct, gelijk, met spoed, meteen, ogenblikkelijk, onmiddellijk, staandevoets, stante pede, subiet, à la minute
dadelijk (bw) :
aanstonds, direct, gelijk, meteen, ogenblikkelijk, onmiddellijk, op slag, stante pede, subiet, terstond
onverwijld (bw) :
acuut, dadelijk, direct, meteen, ogenblikkelijk, onmiddellijk, subiet, terstond, zonder uitstel
à la minute (bw) :
direct, meteen, ogenblikkelijk, onmiddellijk, onverwijld, stante pede, subiet, terstond
aanstonds (bw) :
binnenkort, dadelijk, direct, gauw, meteen, seffens, straks, terstond, weldra, zo
aanstonds (bw) :
dadelijk, direct, flus, ogenblikkelijk, onmiddellijk, onverlet
straks (bw) :
aanstonds, dadelijk, direct, flus, seffens, strakjes, zo meteen
vierkant (bw) :
botweg, direct, duidelijk, oprecht, pardoes, ronduit
vlak (bw) :
dicht, direct, juist, net, pal, pardoes, precies
gauw (bw) :
direct, meteen, onmiddellijk, terstond
onverlet (bw) :
aanstonds, dadelijk, direct, meteen
gaarne (bw) :
direct, zonder meer

woordverbanden van ‘direct’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

direct
aanstonds, dadelijk, indirect, straks, zo

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c