op slag

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

subiet (bw) :
acuut, dadelijk, direct, eensklaps, heel gauw, meteen, ogenblikkelijk, onmiddellijk, onverlet, onverwijld, op slag, opeens, pal, plotseling, seffens, stante pede, terstond
ineens (bw) :
dadelijk, holderdebolder, inenen, op slag, opeens, pardoes, plotseling, plotsklaps, rats, seffens, tegelijk
dadelijk (bw) :
aanstonds, direct, gelijk, meteen, ogenblikkelijk, onmiddellijk, op slag, stante pede, subiet, terstond

woordverbanden van ‘op slag’ grafisch weergegeven

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c