eensklaps

als woordenboektrefwoord:

eensklaps:
bw. plotseling.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

eensklaps (bw) :
ineens, onverwachts, opeens, plots, plotseling, plotsklaps

als synoniem van een ander trefwoord:

subiet (bw) :
acuut, dadelijk, direct, eensklaps, heel gauw, meteen, ogenblikkelijk, onmiddellijk, onverlet, onverwijld, op slag, opeens, pal, plotseling, seffens, stante pede, terstond
plotseling (bw) :
abrupt, acuut, bruusk, eensklaps, ineens, klakkeloos, onaangekondigd, onverhoeds, onverwacht, onverwachts, opeens, pardoes, plots, plotsklaps, rats, schielijk, subiet
plots (bw) :
eensklaps, ineens, onverhoeds, onverwacht, opeens, pardoes, plotseling, plotsklaps

woordverbanden van ‘eensklaps’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 55:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

eensklaps
allengs, gaandeweg, geleidelijk, langzamerhand

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c