plots

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

plots (bw) :
eensklaps, ineens, onverhoeds, onverwacht, opeens, pardoes, plotseling, plotsklaps
plots (bw) :
schielijk, snel

als synoniem van een ander trefwoord:

plotseling (bw) :
abrupt, acuut, bruusk, eensklaps, ineens, klakkeloos, onaangekondigd, onverhoeds, onverwacht, onverwachts, opeens, pardoes, plots, plotsklaps, rats, schielijk, subiet
onverwacht (bw) :
abrupt, acuut, ongedacht, onverhoeds, onverhoopt, onvermoed, onverwachts, onvoorzien, plompverloren, plots, plotseling, schielijk, verrassend, voor de vuist weg
eensklaps (bw) :
ineens, onverwachts, opeens, plots, plotseling, plotsklaps

woordverbanden van ‘plots’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

plots
allengs, gaandeweg, geleidelijk, langzamerhand

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c