plots

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

plots (bw) :
opeens, ineens, onverwacht, plotseling, pardoes, plotsklaps, onverhoeds, eensklaps
plots (bw) :
snel, schielijk

als synoniem van een ander trefwoord:

plotseling (bw) :
opeens, onaangekondigd, plots, ineens, onverwacht, klakkeloos, abrupt, pardoes, onverwachts, plotsklaps, acuut, onverhoeds, rats, subiet, bruusk, schielijk, eensklaps
onverwacht (bw) :
verrassend, plots, plotseling, abrupt, onvoorzien, onverwachts, plompverloren, onverhoopt, acuut, onvermoed, onverhoeds, ongedacht, schielijk, voor de vuist weg
eensklaps (bw) :
opeens, plots, ineens, plotseling, onverwachts, plotsklaps

woordverbanden van ‘plots’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

plots
allengs, gaandeweg, geleidelijk, langzamerhand

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c