onverlet

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onverlet (bn) :
onbelemmerd, onverhinderd, onverminderd
onverlet (bn) :
intact, ongedeerd
onverlet (bw) :
aanstonds, dadelijk, direct, meteen

als synoniem van een ander trefwoord:

intact (bn) :
gaaf, heel, onaangebroken, onaangeroerd, onbeschadigd, ongedeerd, ongekrenkt, ongerept, ongeschonden, onverlet
onbelemmerd (bn) :
onbenadeeld, ongehinderd, onverhinderd, onverlet, vrij
subiet (bw) :
acuut, dadelijk, direct, eensklaps, heel gauw, meteen, ogenblikkelijk, onmiddellijk, onverlet, onverwijld, op slag, opeens, pal, plotseling, seffens, stante pede, terstond
meteen (bw) :
aanstonds, acuut, dadelijk, direct, gelijk, ogenblikkelijk, onmiddellijk, onverlet, onverwijld, pal, seffens, stante pede, subiet, terstond
aanstonds (bw) :
dadelijk, direct, flus, ogenblikkelijk, onmiddellijk, onverlet

woordverbanden van ‘onverlet’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onverlet
verlet

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c