onverlet

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onverlet (bn) :
onverminderd, onverhinderd, onbelemmerd
onverlet (bn) :
ongedeerd, intact
onverlet (bw) :
meteen, dadelijk, direct, aanstonds

als synoniem van een ander trefwoord:

intact (bn) :
onbeschadigd, heel, gaaf, ongeschonden, ongedeerd, ongerept, onaangeroerd, onverlet, ongekrenkt, onaangebroken
onbelemmerd (bn) :
vrij, onverlet, ongehinderd, onverhinderd, onbenadeeld
subiet (bw) :
opeens, op slag, heel gauw, meteen, dadelijk, direct, plotseling, onmiddellijk, ogenblikkelijk, pal, acuut, terstond, onverlet, eensklaps, onverwijld, stante pede, seffens
meteen (bw) :
direct, dadelijk, gelijk, onmiddellijk, ogenblikkelijk, pal, acuut, aanstonds, terstond, subiet, onverlet, onverwijld, stante pede, seffens
aanstonds (bw) :
direct, dadelijk, onmiddellijk, ogenblikkelijk, onverlet, flus

woordverbanden van ‘onverlet’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onverlet
verlet

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c