regelrecht

als woordenboektrefwoord:

regelrecht:
bn. bw. rechtstreeks.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

regelrecht (bn) :
dadelijk, direct, lijnrecht, pal, rechtstreeks
regelrecht (bw) :
echt, uitgesproken

als synoniem van een ander trefwoord:

echt (bn) :
authentiek, beslist, eerlijk, heus, heuselijk, juist, onvervalst, oorspronkelijk, oprecht, origineel, rasecht, regelrecht, waar, waarachtig, waarlijk, werkelijk, wezenlijk, zuiver
uitgesproken (bn) :
bepaald, beslist, duidelijk, onbetwistbaar, ondubbelzinnig, onloochenbaar, onmiskenbaar, ontegenzeglijk, openlijk, overduidelijk, regelrecht, verklaard
pertinent (bn) :
absoluut, onmiskenbaar, ontegenzeglijk, regelrecht
rechtstreeks (bn) :
direct, linea recta, nauw, onmiddellijk, regelrecht
direct (bw) :
recht, rechtstreeks, regelrecht

woordverbanden van ‘regelrecht’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

regelrecht
indirect

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c