nauw

als woordenboektrefwoord:

nauw:
o. zeeëngte ; verlegenheid.
nauw:
bn. bw. (-er, -st), niet wijd, smal.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

nauw (bn):
eng, krap, nauwsluitend, smal, strak
nauw (bn):
innig, sterk
nauw (bn):
benauwd
nauw (bw):
bekrompen, precies, streng
nauw (bw):
nauwelijks
nauw (zn):
nauwte, engte, zeeëngte

als synoniem van een ander trefwoord:

dicht (bn) :
aaneengesloten, compact, consistent, dik, geconcentreerd, gedrongen, massief, nauw, ondoordringbaar, op elkaar, samengeperst, solide, vast, vol
innig (bn) :
diep, diepgevoeld, hevig, intiem, liefdevol, nauw, oprecht, vurig, warm, warmhartig, zeer
strak (bn) :
eng, gespannen, krap, nauw, onbeweeglijk, onbuigzaam, onveranderlijk, spannend, vast
geconcentreerd (bn) :
aandachtig, attent, ingespannen, intens, nauw, nauwlettend, oplettend, verdiept
rechtstreeks (bn) :
direct, linea recta, nauw, onmiddellijk, regelrecht
bekrompen (bn) :
benauwd, benepen, eng, klein, krap, nauw
benauwd (bn) :
bekrompen, benauwend, eng, krap, nauw
smal (bn) :
dun, eng, krap, mager, nauw, slank
krap (bn) :
klein, nauw, smal, strak
eng (bn) :
nauw, smal, strak
nauwelijks (bw) :
nauw
kanaal (zn) :
nauw, straat, zee-engte
straat (zn) :
kanaal, nauw, zee-engte

woordverbanden van ‘nauw’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
eng, bekrompen, nauw

Eng — bekrompen — nauw. Het tegenovergestelde van wijd ot ruim. Nauw zegt niet anders dan dit; eng voegt er het bijdenkbeeld aan toe, dat de ruimte of de wijdte te gering is. Bekrompen geeft eigenlijk te kennen dat de ruimte kleiner is geworden; het duidt dus een betrekkelijk gebrek aan ruimte aan. Deze beteekenis heeft zich gewijzigd tot die van eng en arm. Eene nauwe straat Een nauw kleed. Die jas is mij te eng. Een enge pas. Gaat in door de enge poort. Een bekrompen verblijf, bekrompen omstandigheden.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

in hedendaagse spelling:
nauw, eng, bekrompen

84. Nauw — eng — bekrompen.

Niet wijd of ruim.

Nauw drukt zonder meer het tegengestelde van wijd uit: een nauwe straat. Zie No. 50.

Eng voegt er het begrip bij, dat iets door die nauwte bekneld wordt. De jas is mij te eng. Een landengte en in figuurlijken zin: Een eng gevoel.

Bekrompen duidt aan, dat er minder ruimte is, dan vereischt wordt: Hij woont daar zeer bekrompen, en figuurlijk: Een bekrompen verstand.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
bekrompen, eng, nauw

BEKROMPEN, ENG, NAAUW

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 270.

in hedendaagse spelling:
nauw, eng, bekrompen

NAAUW, ENG, BEKROMPEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 460.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

nauw
breed, circa, nonchalant, omstreeks, ongeveer, plusminus, rond, ruim, slordig, uitgestrekt, wijd

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c