nauw

als woordenboektrefwoord:

nauw:
o. zeeëngte ; verlegenheid.
nauw:
bn. bw. (-er, -st), niet wijd, smal.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

nauw (bn) :
eng, strak, krap, smal, nauwsluitend
nauw (bn) :
sterk, innig
nauw (bn) :
benauwd
nauw (bw) :
precies, streng, bekrompen
nauw (bw) :
nauwelijks
nauw (zn) :
nauwte, engte, zeeëngte

als synoniem van een ander trefwoord:

dicht (bn) :
compact, geconcentreerd, vast, op elkaar, ondoordringbaar, nauw, vol, gedrongen, massief, dik, consistent, solide, samengeperst, aaneengesloten
innig (bn) :
oprecht, hevig, zeer, intiem, warm, diep, nauw, vurig, liefdevol, warmhartig, diepgevoeld
strak (bn) :
eng, onveranderlijk, vast, spannend, nauw, gespannen, krap, onbuigzaam, onbeweeglijk
geconcentreerd (bn) :
nauwlettend, intens, oplettend, verdiept, nauw, aandachtig, attent, ingespannen
rechtstreeks (bn) :
regelrecht, nauw, direct, onmiddellijk, linea recta
bekrompen (bn) :
eng, klein, nauw, krap, benauwd, benepen
benauwd (bn) :
eng, bekrompen, nauw, krap, benauwend
smal (bn) :
eng, slank, dun, nauw, krap, mager
krap (bn) :
klein, strak, nauw, smal
eng (bn) :
strak, nauw, smal
nauwelijks (bw) :
nauw
kanaal (zn) :
straat, nauw, zee-engte
straat (zn) :
kanaal, nauw, zee-engte

woordverbanden van ‘nauw’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

eng, bekrompen, nauw

Het tegenovergestelde van wijd ot ruim. Nauw zegt niet anders dan dit; eng voegt er het bijdenkbeeld aan toe, dat de ruimte of de wijdte te gering is. Bekrompen geeft eigenlijk te kennen dat de ruimte kleiner is geworden; het duidt dus een betrekkelijk gebrek aan ruimte aan. Deze beteekenis heeft zich gewijzigd tot die van eng en arm. Eene nauwe straat Een nauw kleed. Die jas is mij te eng. Een enge pas. Gaat in door de enge poort. Een bekrompen verblijf, bekrompen omstandigheden.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

nauw, eng, bekrompen

Niet wijd of ruim.

Nauw drukt zonder meer het tegengestelde van wijd uit: een nauwe straat. Zie breed.

Eng voegt er het begrip bij, dat iets door die nauwte bekneld wordt. De jas is mij te eng. Een landengte en in figuurlijken zin: Een eng gevoel.

Bekrompen duidt aan, dat er minder ruimte is, dan vereischt wordt: Hij woont daar zeer bekrompen, en figuurlijk: Een bekrompen verstand.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 270:

bekrompen, eng, nauw

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 460:

nauw, eng, bekrompen

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

nauw
breed, circa, nonchalant, omstreeks, ongeveer, plusminus, rond, ruim, slordig, uitgestrekt, wijd

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0043 c