breed

als woordenboektrefwoord:

breed:
bn. bw. (breder, -st), het tegengestelde van smal.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

breed (bn) :
ruim, royaal, uitvoerig, ruimschoots, overvloedig, ampel, veelomvattend, wijdlopig
breed (bn) :
uitgebreid, groot, wijd

als synoniem van een ander trefwoord:

uitgebreid (bn) :
uitgestrekt, grondig, ruim, breed, diepgaand, royaal, groot, uitvoerig, talrijk, veelzijdig, omvangrijk, langdurig, wijd, omstandig, extensief, breedvoerig, ampel, veelomvattend, wijdlopig
uitvoerig (bn) :
uitgebreid, grondig, diepgaand, breed, omvangrijk, gedetailleerd, overvloedig, breeduit, wijd, omstandig, breedvoerig, breedsprakig, ampel, in extenso
ruim (bn) :
uitgebreid, vrij, open, luchtig, uitgestrekt, breed, royaal, groot, riant, wijd, veelomvattend, gespatieerd
weids (bn) :
ruim, breed, groots, grandioos, hoogdravend, monumentaal, weelderig, pompeus, luisterrijk, pronkziek
veelomvattend (bn) :
uitgebreid, ruim, breed, diep, veelzijdig, omvangrijk, verreikend
vierkant (bn) :
stevig, breed, hoekig, geblokt, gedrongen, plomp, potig
ampel (bn) :
ruim, breed, royaal, omstandig, breedvoerig
divers (bn) :
verschillend, breed, verscheiden
wijd (bn) :
ruim, breed, groot

woordverbanden van ‘breed’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Ruim en wijd duiden eene ruimte aan, waarin men zich goed roeren, gemakkelijk bewegen kan in alle richtingen; zij zeggen positief hetzelfde, wat onbekrompen negatief uitdrukt. Breed daarentegen geeft alleen ruimte te kennen ten opzichte van één der drie wiskunstige afmetingen. Eene ruime kamer; de wijde wereld; eene breede straat. Onbekrompen wordt veelal figuurlijk gebruikt in den zin van niet beperkt, niet kleingeestig. Eene onbekrompen denkwijze, een onbekrompen geest. Uit de beteekenis van niet beperkt ontwikkelde zich die van overvloedig: een onbekrompen disch, onbekrompen kunnen leven; verder die van vrijgevig, mild: een onbekrompen gastheer. Figuurlijk worden ruim en breed onder andere gebezigd in den zin van gegoed: het niet breed hebben, het niet ruim hebben; breed en wijd in dien van uitvoerig: alles lang en breed vertellen, iets wijd en breed uitmeten; ruim in dien van onbelemmerd: de handen ruim hebben; breed in dien van groot: eene breede lijst van misslagen, en van grof: er met de breede bijl op inhakken (roekeloos met iets omgaan of hard of grof te werk gaan).

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

breed, ruim, wijd

Het tegengestelde van bekrompen.

Ruim wil zeggen, dat men zich naar alle zijden gemakkelijk kan bewegen, terwijl breed dit alleen van één afmeting zegt. Een breede gang, een ruime kamer.

Wijd geeft hetzelfde als breed aan, maar heeft de bijbeteekenis, dat er veel of zelfs te veel plaats is voor een of ander voorwerp: een wijde mouw, den havenmond verwijden.

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 102:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 13:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 138:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

breed
bekrompen, eng, krap, nauw, smal

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c