verschillend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verschillend (bn) :
onderscheiden, afwijkend, ongelijk, anders, divers, verscheiden, velerlei, different, uiteenlopend, ongelijksoortig
verschillend (bn) :
allerlei, allerhande
verschillend (bn) :
ander
verschillend (telw) :
meerdere

als synoniem van een ander trefwoord:

onderscheiden (bn) :
verschillend, divers, different, uiteenlopend
ongelijk (bn) :
verschillend, uiteenlopend, ongelijksoortig
verscheiden (bn) :
verschillend, onderscheiden, anders, divers
ander (bn) :
verschillend, anders, divers, verscheiden
afwijkend (bn) :
verschillend, abnormaal, onregelmatig
uiteenlopend (bn) :
verschillend, divers, verscheiden
divers (bn) :
verschillend, breed, verscheiden
verdeeld (bn) :
verschillend, uiteenlopend
anders (bw) :
verschillend
allerlei (vnw) :
verschillend, allerhande, divers, alle mogelijke
meerdere (telw) :
verschillend, verscheiden

woordverbanden van ‘verschillend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Wat niet van dezelfde soort is. Wil men aanduiden, dat er zeer vele of wel alle soorten vertegenwoordigd zijn, dan gebruikt men allerlei of allerhande; om te kennen te geven, dat er van vele soorten sprake is, bezigt men velerlei, velerhande; is er van niet weinige soorten sprake, dan gebruikt men onderscheiden en het minder sterke verscheiden. Het laatste wordt ook gezegd van dingen van dezelfde soort, en drukt dan enkel eene veelheid uit. In het gevolg van den keizer merkte men verscheiden vreemde generaals op; verschillend ziet op het onderling afwijkende in eene veelheid van voorwerpen, en wordt hierom ook gebezigd in den zin van velerlei.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 30:

onderscheiden, verschillend, verscheiden

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

verschillend
constant, gelijkluidend

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c