velerlei

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

allerhande (vnw) :
allerlei, diverse, diversen, varia, velerlei
verschillende (vnw) :
velerlei
verschillend (bn) :
afwijkend, anders, different, divers, onderscheiden, ongelijk, ongelijksoortig, uiteenlopend, velerlei, verscheiden
verscheidene (bn) :
velerlei, verschillende

woordverbanden van ‘velerlei’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
allerhande, allerlei, velerhande, velerlei, onderscheiden, verscheiden, verschillend

Allerhande — allerlei — velerhande — velerlei — onderscheiden — verscheiden — verschillend. Wat niet van dezelfde soort is. Wil men aanduiden, dat er zeer vele of wel alle soorten vertegenwoordigd zijn, dan gebruikt men allerlei of allerhande; om te kennen te geven, dat er van vele soorten sprake is, bezigt men velerlei, velerhande; is er van niet weinige soorten sprake, dan gebruikt men onderscheiden en het minder sterke verscheiden. Het laatste wordt ook gezegd van dingen van dezelfde soort, en drukt dan enkel eene veelheid uit. In het gevolg van den keizer merkte men verscheiden vreemde generaals op; verschillend ziet op het onderling afwijkende in eene veelheid van voorwerpen, en wordt hierom ook gebezigd in den zin van velerlei.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
allerhande, allerlei, velerhande, velerlei, verscheiden

ALLERHANDE, ALLERLEI, VELERHANDE, VELERLEI, VERSCHEIDEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 154.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
voor velerlei uitleg vatbaar

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0017 c