ongelijksoortig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

verschillend (bn) :
afwijkend, anders, different, divers, onderscheiden, ongelijk, ongelijksoortig, uiteenlopend, velerlei, verscheiden
bont (bn) :
afwisselend, gemengd, gevarieerd, kleurig, ongelijksoortig
ongelijk (bn) :
ongelijksoortig, uiteenlopend, verschillend
disparaat (bn) :
ongelijksoortig, ongerijmd, tegenstrijdig
heterogeen (bn) :
gemengd, gevarieerd, ongelijksoortig

woordverbanden van ‘ongelijksoortig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ongelijksoortig
gelijksoortig

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c