gelijksoortig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

analoog (bn) :
vergelijkbaar, parallel, overeenstemmend, overeenkomstig, overeenkomend, gelijksoortig
dergelijk (bn) :
soortgelijk, net zulk, zulkdanig, overeenkomstig, gelijksoortig
homogeen (bn) :
gelijksoortig, gelijkslachtig

woordverbanden van ‘gelijksoortig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

gelijksoortig:
soortgelijk
soortgelijk:
gelijksoortig, dergelijk, diergelijk, zulk

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

gelijksoortig, gelijkslachtig, soortgelijk

Gelijksoortige (gelijkslachtige) dingen zijn dingen, die tot dezelfde soort (tot hetzelfde geslacht) behooren. Soortgelijk is het in soort overeenkomende; het ziet alleen op de overeenkmst met hetgeen kort te voren genoemd is, en valt in beteekenis samen met dergelijk. Hoe groot het verschil tusschen den newfoundlander en den hazewind ook wezen moge, het zijn niettemin gelijksoortige dieren. Honden, katten, tijgers, panters en soortgelijke dieren.

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 32:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

gelijksoortig
ongelijksoortig

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c