tegenstrijdig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

tegenstrijdig (bn) :
tegengesteld, dubbel, strijdig, ambivalent, onverenigbaar, disparaat, contradictoir

als synoniem van een ander trefwoord:

dubbelzinnig (bn) :
verdacht, geniepig, tegenstrijdig, dubbel, achterbaks, dubieus, equivoque, ambigu
contradictorisch (bn) :
tegenstrijdig, in tegenspraak, contradictoir
disparaat (bn) :
tegenstrijdig, ongerijmd, ongelijksoortig
contrair (bn) :
tegengesteld, tegenstrijdig, strijdig
ambivalent (bn) :
tegenstrijdig, tweeslachtig

woordverbanden van ‘tegenstrijdig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

tegenstrijdig
consistent

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c