tegenstrijdig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

tegenstrijdig (bn) :
ambivalent, contradictoir, disparaat, dubbel, onverenigbaar, strijdig, tegengesteld

als synoniem van een ander trefwoord:

dubbelzinnig (bn) :
achterbaks, ambigu, dubbel, dubieus, equivoque, geniepig, tegenstrijdig, verdacht
contradictorisch (bn) :
contradictoir, in tegenspraak, tegenstrijdig
disparaat (bn) :
ongelijksoortig, ongerijmd, tegenstrijdig
contrair (bn) :
tegengesteld, tegenstrijdig, strijdig
ambivalent (bn) :
tegenstrijdig, tweeslachtig

woordverbanden van ‘tegenstrijdig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

tegenstrijdig
consistent

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c