tegengesteld

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

tegengesteld (bn):
tegenovergesteld, strijdig
tegengesteld (bw):
andersom

als synoniem van een ander trefwoord:

tegenstrijdig (bn) :
ambivalent, contradictoir, disparaat, dubbel, onverenigbaar, strijdig, tegengesteld
tegenovergesteld (bn) :
averechts, omgekeerd, strijdig, tegengesteld
contrair (bn) :
tegengesteld, tegenstrijdig, strijdig
averechts (bn) :
omgekeerd, tegengesteld
andersom (bw) :
omgekeerd, tegengesteld
omgekeerd (bw) :
andersom, tegengesteld

woordverbanden van ‘tegengesteld’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

tegengesteld
dito, eender, gelijk, hetzelfde, identiek

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c