tegengesteld

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

tegengesteld (bn) :
tegenovergesteld, strijdig
tegengesteld (bw) :
andersom

als synoniem van een ander trefwoord:

tegenstrijdig (bn) :
tegengesteld, dubbel, strijdig, ambivalent, onverenigbaar, disparaat, contradictoir
tegenovergesteld (bn) :
omgekeerd, tegengesteld, averechts, strijdig
contrair (bn) :
tegengesteld, tegenstrijdig, strijdig
averechts (bn) :
omgekeerd, tegengesteld
andersom (bw) :
omgekeerd, tegengesteld
omgekeerd (bw) :
tegengesteld, andersom

woordverbanden van ‘tegengesteld’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

tegengesteld
dito, eender, gelijk, hetzelfde, identiek

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c