disparaat

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

disparaat (bn) :
ongelijksoortig, ongerijmd, tegenstrijdig

als synoniem van een ander trefwoord:

ongerijmd (bn) :
absurd, averechts, belachelijk, buitensporig, disparaat, dwaas, idioot, inept, ongepast, onlogisch, onzinnig, zot
tegenstrijdig (bn) :
ambivalent, contradictoir, disparaat, dubbel, onverenigbaar, strijdig, tegengesteld

woordverbanden van ‘disparaat’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c