plomp

als woordenboektrefwoord:

plomp:
m. (-en), dof geluid van een zwaar lichaam bij zijn val.
plomp:
bn. bw. (-er, -st), grof; zwaar; onhebbelijk.
plomp:
m. (-en), waterlelie.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

plomp (zn) :
gracht, sloot, water
plomp (zn) :
plas, plens, scheut
plomp (zn) :
waterlelie
plomp (zn) :
plons
plomp (bn) :
Aarlanderveens, bot, botweg, grof, log, lomp, lummelachtig, onbehouwen, onbeleefd, ongracieus, onhebbelijk, ruw, vormloos
plomp (bn) :
grofgebouwd, log, zwaar

als synoniem van een ander trefwoord:

lomp (bn) :
barbaars, boers, bokkig, bot, grof, laag-bij-de-gronds, log, lummelig, onbeholpen, onbehouwen, onbeleefd, onbeschaafd, onbeschaamd, onbeschoft, onbevallig, onfatsoenlijk, ongelikt, ongemanierd, ongracieus, onhandig, onhebbelijk, onheus, plomp, primitief, rauw, ruw, woest
onhandig (bn) :
harkerig, houterig, klungelig, klunzig, knullig, links, lomp, lullig, onbedreven, onbeholpen, onbehouwen, plomp, pummelig, schutterig, stokkerig, stumperig, stuntelig, sullig
bot (bn) :
barbaars, grof, lomp, onbehouwen, onbeleefd, onbeschaafd, ongevoelig, ontactisch, plomp, stompzinnig, tactloos
stijf (bn) :
gedwongen, geforceerd, harkerig, houterig, krampachtig, onbevallig, onhandig, plankerig, plomp, stokkerig
vierkant (bn) :
breed, geblokt, gedrongen, hoekig, plomp, potig, stevig
onbehouwen (bn) :
bot, grof, log, lomp, ongemanierd, onhandig, plomp, ruw
grof (bn) :
fors, plomp, robuust, stevig, zwaar, zwaargebouwd
vormeloos (bn) :
amorf, lomp, ongevormd, plomp, vormloos
log (bn) :
lomp, onbehouwen, plomp, zwaar
Aarlanderveens (bn) :
boers, ongeregeld, plomp
lomp (bn) :
plomp

woordverbanden van ‘plomp’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 78:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 108:

plomp, lomp

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

plomp
elegant, rank

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c