onpraktisch

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

ongemakkelijk (bn) :
hinderlijk, ingewikkeld, lastig, moeilijk, nukkig, ongeriefelijk, ongerieflijk, onhandig, onpraktisch, problematisch
omslachtig (bn) :
nodeloos ingewikkeld, onbeholpen, onhandig, onpraktisch
onhandig (bn) :
ongemakkelijk, onhandzaam, onhanteerbaar, onpraktisch

woordverbanden van ‘onpraktisch’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onpraktisch
praktisch

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0146 nc