onhanteerbaar

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

onhandig (bn) :
ongemakkelijk, onhandzaam, onhanteerbaar, onpraktisch
onhandelbaar (bn) :
onbestuurbaar, onhanteerbaar

woordverbanden van ‘onhanteerbaar’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onhanteerbaar
hanteerbaar

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c