problematisch

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

problematisch (bn) :
onbeantwoord, onopgelost
problematisch (bn) :
onzeker, twijfelachtig

als synoniem van een ander trefwoord:

twijfelachtig (bn) :
aanvechtbaar, betwijfelbaar, betwistbaar, dubieus, kwestieus, onbeslist, onbestendig, onduidelijk, onzeker, problematiek, problematisch
ongemakkelijk (bn) :
hinderlijk, ingewikkeld, lastig, moeilijk, nukkig, ongeriefelijk, ongerieflijk, onhandig, onpraktisch, problematisch
problematiek (bn) :
kwestieus, onopgelost, onzeker, problematisch, twijfelachtig
moeilijk (bn) :
ernstig, ingewikkeld, penibel, problematisch

woordverbanden van ‘problematisch’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

problematisch
probleemloos

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c