praktisch

als woordenboektrefwoord:

praktisch, practisch:
bn. bw. (-er, meest -), doelmatig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

praktisch (bn):
bruikbaar, dienstig, doelmatig, functioneel, handig, makkelijk, nuttig
praktisch (bn):
efficiënt, verstandig, vindingrijk
praktisch (bn):
feitelijk, zakelijk
praktisch (bn):
handig
praktisch (bw):
bijna, feitelijk, haast, hoegenaamd, nagenoeg, vrijwel, zo goed als, zowat, zogezegd
praktisch (bw):
nuchter, prozaïsch
praktisch (bw):
toegepast

als synoniem van een ander trefwoord:

nuttig (bn) :
bevorderlijk, bruikbaar, dienstbaar, dienstig, goed, leerzaam, praktisch, productief, van dienst, van nut, voordelig, winstgevend
bruikbaar (bn) :
applicabel, behoorlijk, doelmatig, geschikt, handelbaar, handig, nuttig, praktisch, toepasbaar, waardevol
handig (bn) :
bruikbaar, gemakkelijk, geschikt, handelbaar, handzaam, makkelijk, praktisch
dienstig (bn) :
bruikbaar, geschikt, nuttig, passend, praktisch, van dienst
doelmatig (bn) :
doeltreffend, efficiënt, functioneel, gericht, praktisch
prozaïsch (bn) :
alledaags, droog, nuchter, praktisch, realistisch
functioneel (bn) :
doelgericht, praktisch, toepasbaar
pragmatisch (bn) :
nuttig, praktijkgericht, praktisch
zakelijk (bn) :
doelmatig, functioneel, praktisch
handzaam (bn) :
praktisch
bijna (bw) :
amper, bij, bijkans, haast, nagenoeg, praktisch, quasi, schier, temet, vrijwel, welhaast, zo goed als, zowat
vrijwel (bw) :
bijna, haast, nagenoeg, omzeggens, praktisch, welhaast, zo goed als, zowat
nagenoeg (bw) :
hoegenaamd, praktisch, zogezegd

woordverbanden van ‘praktisch’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

praktisch
onpraktisch, theoretisch

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 34.204.187.106.

debug info: 0.0024 c