praktisch

als woordenboektrefwoord:

praktisch, practisch:
bn. bw. (-er, meest -), doelmatig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

praktisch (bn) :
bruikbaar, dienstig, doelmatig, functioneel, handig, makkelijk, nuttig
praktisch (bn) :
efficiënt, verstandig, vindingrijk
praktisch (bn) :
feitelijk, zakelijk
praktisch (bn) :
handig
praktisch (bw) :
bijna, feitelijk, haast, hoegenaamd, nagenoeg, vrijwel, zo goed als, zowat, zogezegd
praktisch (bw) :
nuchter, prozaïsch
praktisch (bw) :
toegepast

als synoniem van een ander trefwoord:

nuttig (bn) :
bevorderlijk, bruikbaar, dienstbaar, dienstig, goed, leerzaam, praktisch, productief, van dienst, van nut, voordelig, winstgevend
bruikbaar (bn) :
applicabel, behoorlijk, doelmatig, geschikt, handelbaar, handig, nuttig, praktisch, toepasbaar, waardevol
handig (bn) :
bruikbaar, gemakkelijk, geschikt, handelbaar, handzaam, makkelijk, praktisch
dienstig (bn) :
bruikbaar, geschikt, nuttig, passend, praktisch, van dienst
doelmatig (bn) :
doeltreffend, efficiënt, functioneel, gericht, praktisch
prozaïsch (bn) :
alledaags, droog, nuchter, praktisch, realistisch
functioneel (bn) :
doelgericht, praktisch, toepasbaar
pragmatisch (bn) :
nuttig, praktijkgericht, praktisch
zakelijk (bn) :
doelmatig, functioneel, praktisch
handzaam (bn) :
praktisch
bijna (bw) :
amper, bij, bijkans, haast, nagenoeg, praktisch, quasi, schier, temet, vrijwel, welhaast, zo goed als, zowat
vrijwel (bw) :
bijna, haast, nagenoeg, omzeggens, praktisch, welhaast, zo goed als, zowat
nagenoeg (bw) :
hoegenaamd, praktisch, zogezegd

woordverbanden van ‘praktisch’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

praktisch
onpraktisch, theoretisch

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0108 c