praktisch

als woordenboektrefwoord:

praktisch, practisch:
bn. bw. (-er, meest -), doelmatig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

praktisch (bn) :
nuttig, doelmatig, handig, bruikbaar, functioneel, makkelijk, dienstig
praktisch (bn) :
verstandig, vindingrijk, efficiënt
praktisch (bn) :
zakelijk, feitelijk
praktisch (bn) :
handig
praktisch (bw) :
bijna, haast, vrijwel, feitelijk, zo goed als, nagenoeg, zowat, zogezegd, hoegenaamd
praktisch (bw) :
nuchter, prozaïsch
praktisch (bw) :
toegepast

als synoniem van een ander trefwoord:

nuttig (bn) :
leerzaam, voordelig, van dienst, bruikbaar, goed, productief, dienstbaar, praktisch, winstgevend, van nut, bevorderlijk, dienstig
bruikbaar (bn) :
geschikt, nuttig, behoorlijk, doelmatig, waardevol, handig, praktisch, toepasbaar, handelbaar, applicabel
handig (bn) :
geschikt, gemakkelijk, bruikbaar, praktisch, handzaam, makkelijk, handelbaar
dienstig (bn) :
nuttig, geschikt, van dienst, bruikbaar, praktisch, passend
doelmatig (bn) :
functioneel, doeltreffend, efficiënt, praktisch, gericht
prozaïsch (bn) :
realistisch, droog, nuchter, praktisch, alledaags
functioneel (bn) :
praktisch, doelgericht, toepasbaar
pragmatisch (bn) :
nuttig, praktisch, praktijkgericht
zakelijk (bn) :
doelmatig, functioneel, praktisch
handzaam (bn) :
praktisch
bijna (bw) :
amper, bij, haast, vrijwel, praktisch, zo goed als, nagenoeg, zowat, quasi, schier, bijkans, welhaast, temet
vrijwel (bw) :
bijna, haast, praktisch, zo goed als, nagenoeg, zowat, welhaast, omzeggens
nagenoeg (bw) :
praktisch, zogezegd, hoegenaamd

woordverbanden van ‘praktisch’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

praktisch
onpraktisch, theoretisch

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0038 c