theoretisch

als woordenboektrefwoord:

theoretisch:
bn. bw. volgens de theorie.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

theoretisch (bn):
abstract, afgetrokken
theoretisch (bn):
hypothetisch

als synoniem van een ander trefwoord:

abstract (bn) :
bovenzinnelijk, onstoffelijk, ontastbaar, theoretisch
hypothetisch (bn) :
denkbeeldig, speculatief, theoretisch
in abstracto (bn) :
theoretisch, op zichzelf beschouwd
academisch (bn) :
theoretisch, universitair
afgetrokken (bn) :
abstract, theoretisch

woordverbanden van ‘theoretisch’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

theoretisch
praktisch

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0016 c