voordelig

als woordenboektrefwoord:

voordelig:
bn. bw. (-er, -st), winst gevend.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

voordelig (bn) :
nuttig, goedkoop, vruchtbaar, gunstig, laag, winstgevend, lonend, lucratief, rendabel, billijk, profijtelijk, profitabel, batig, favorabel, profijtig

als synoniem van een ander trefwoord:

aantrekkelijk (bn) :
prettig, lekker, voordelig, mooi, verleidelijk, aangenaam, charmant, knap, innemend, lief, betoverend, begeerlijk, aanlokkelijk, lieflijk, attractief, flatteus, bekoorlijk, appetijtelijk, verlokkelijk, ooglijk, verlokkend, pakkend, aanvallig, aanminnig
gunstig (bn) :
voordelig, schoon, hoopgevend, veelbelovend, goed, aangenaam, positief, rooskleurig, goedgezind, gelegen, bevorderlijk, riant, opportuun, favorabel
nuttig (bn) :
leerzaam, voordelig, van dienst, bruikbaar, goed, productief, dienstbaar, praktisch, winstgevend, van nut, bevorderlijk, dienstig
winstgevend (bn) :
voordelig, vruchtbaar, productief, lonend, lucratief, rendabel, profijtelijk, renderend, profitabel
vruchtbaar (bn) :
voordelig, productief, winstgevend, rendabel, profijtelijk, arbeidsproductief
goedkoop (bn) :
voordelig, redelijk, betaalbaar, spotgoedkoop, billijk, profijtig
weldadig (bn) :
voordelig, nuttig, aangenaam, heilzaam, verkwikkend
rendabel (bn) :
voordelig, winstgevend, lonend, rentegevend
zuinig (bn) :
voordelig, economisch, spaarzaam
lucratief (bn) :
voordelig, winstgevend, lonend
attractief (bn) :
voordelig, aanlokkelijk
zacht (bn) :
voordelig, laag

woordverbanden van ‘voordelig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

batig, voordelig

Terwijl voordeelig het algemeene woord is om iets dat voordeel of winst oplevert aan te duiden, zegt men batig meer van het voordeel dat ontstaat door een overschot b.v. bij het opmaken van de balans. De tijden zijn tegemooordig niet voordeelig, bijna overal is het batig slot van de rekening verdwenen.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

voordelig
duur, nadelig, onvoordelig

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.006 c