voordelig

als woordenboektrefwoord:

voordelig:
bn. bw. (-er, -st), winst gevend.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

voordelig (bn) :
batig, billijk, favorabel, goedkoop, gunstig, laag, lonend, lucratief, nuttig, profijtelijk, profijtig, profitabel, rendabel, vruchtbaar, winstgevend

als synoniem van een ander trefwoord:

aantrekkelijk (bn) :
aangenaam, aanlokkelijk, aanminnig, aanvallig, appetijtelijk, attractief, begeerlijk, bekoorlijk, betoverend, charmant, flatteus, innemend, knap, lekker, lief, lieflijk, mooi, ooglijk, pakkend, prettig, verleidelijk, verlokkelijk, verlokkend, voordelig
gunstig (bn) :
aangenaam, bevorderlijk, favorabel, gelegen, goed, goedgezind, hoopgevend, opportuun, positief, riant, rooskleurig, schoon, veelbelovend, voordelig
nuttig (bn) :
bevorderlijk, bruikbaar, dienstbaar, dienstig, goed, leerzaam, praktisch, productief, van dienst, van nut, voordelig, winstgevend
winstgevend (bn) :
lonend, lucratief, productief, profijtelijk, profitabel, rendabel, renderend, voordelig, vruchtbaar
goedkoop (bn) :
betaalbaar, billijk, profijtig, redelijk, spotgoedkoop, voordelig
weldadig (bn) :
aangenaam, heilzaam, nuttig, verkwikkend, voordelig
rendabel (bn) :
lonend, rentegevend, voordelig, winstgevend
zuinig (bn) :
economisch, spaarzaam, voordelig
lucratief (bn) :
lonend, voordelig, winstgevend
attractief (bn) :
aanlokkelijk, voordelig
zacht (bn) :
laag, voordelig
vruchtbaar (zn) :
arbeidsproductief, productief, profijtelijk, rendabel, voordelig, winstgevend

woordverbanden van ‘voordelig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

batig, voordelig

Terwijl voordeelig het algemeene woord is om iets dat voordeel of winst oplevert aan te duiden, zegt men batig meer van het voordeel dat ontstaat door een overschot b.v. bij het opmaken van de balans. De tijden zijn tegemooordig niet voordeelig, bijna overal is het batig slot van de rekening verdwenen.

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c