opportuun

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

opportuun (bn) :
gelegen komend, geschikt, van pas komend

als synoniem van een ander trefwoord:

gunstig (bn) :
aangenaam, bevorderlijk, favorabel, gelegen, goed, goedgezind, hoopgevend, opportuun, positief, riant, rooskleurig, schoon, veelbelovend, voordelig
gepast (bn) :
betamelijk, convenabel, deugdelijk, fatsoenlijk, gevoeglijk, juist, naar behoren, opportuun
geschikt (bn) :
behoorlijk, betamelijk, gelegen, gepast, opportuun, passend
gewenst (bn) :
geraden, gunstig, opportuun, raadzaam, wenselijk
doelmatig (bn) :
opportuun

woordverbanden van ‘opportuun’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c