opportuun

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

opportuun (bn) :
geschikt, van pas komend, gelegen komend

als synoniem van een ander trefwoord:

gunstig (bn) :
voordelig, schoon, hoopgevend, veelbelovend, goed, aangenaam, positief, rooskleurig, goedgezind, gelegen, bevorderlijk, riant, opportuun, favorabel
gepast (bn) :
fatsoenlijk, juist, naar behoren, deugdelijk, betamelijk, opportuun, gevoeglijk, convenabel
geschikt (bn) :
behoorlijk, gepast, passend, gelegen, betamelijk, opportuun
gewenst (bn) :
geraden, raadzaam, wenselijk, gunstig, opportuun
doelmatig (bn) :
opportuun

woordverbanden van ‘opportuun’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c