gelegen

als woordenboektrefwoord:

gelegen:
bn. liggende, te vinden.
gelegen:
bn. (-er, -st), geschikt (van tijd) ; belangrijk ; gewichtig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gelegen (bn) :
geschikt, gunstig, passend
gelegen (bn) :
geplaatst, gesitueerd
gelegen (bn) :
liggend
gelegen (bn) :
van pas

als synoniem van een ander trefwoord:

gunstig (bn) :
voordelig, schoon, hoopgevend, veelbelovend, goed, aangenaam, positief, rooskleurig, goedgezind, gelegen, bevorderlijk, riant, opportuun, favorabel
geschikt (bn) :
behoorlijk, gepast, passend, gelegen, betamelijk, opportuun
gesitueerd (bn) :
gevestigd, gelegen

woordverbanden van ‘gelegen’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

gelegen
ongelegen

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c