positief

als woordenboektrefwoord:

positief:
bn. bw. (...ver, -st), vast, zeker.
positief:
m. (...tieven), stellende trap.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

positief (zn) :
dia, diapositief
positief (zn) :
stellende trap
positief (zn) :
orgel
positief (bn) :
gunstig, welwillend, opbouwend, bevestigend
positief (bn) :
vast, zeker, vaststaand, stellig
positief (bn) :
optimistisch, overtuigd

als synoniem van een ander trefwoord:

welwillend (bn) :
voorkomend, vriendelijk, mild, positief, goedgezind, welgezind, bereidwillig, inschikkelijk, clement, goedgunstig, toegenegen, tegemoetkomend, goedertieren, de kwaadste niet, benevolent
stellig (bn) :
gegarandeerd, streng, bepaald, duidelijk, beslist, vast, zeker, positief, onmiskenbaar, volstrekt, uitdrukkelijk, categorisch, secuur, afdoend, bepaaldelijk, apodictisch
gunstig (bn) :
voordelig, schoon, hoopgevend, veelbelovend, goed, aangenaam, positief, rooskleurig, goedgezind, gelegen, bevorderlijk, riant, opportuun, favorabel
categorisch (bn) :
bepaald, beslist, positief, uitdrukkelijk, stellig, pertinent, onomwonden, afdoend, onvoorwaardelijk
optimistisch (bn) :
hoopgevend, hoopvol, positief, rooskleurig, luchthartig
constructief (bn) :
nuttig, bruikbaar, opbouwend, positief

woordverbanden van ‘positief’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

positief
negatief

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0047 c