positief

als woordenboektrefwoord:

positief:
bn. bw. (...ver, -st), vast, zeker.
positief:
m. (...tieven), stellende trap.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

positief (zn) :
dia, diapositief
positief (zn) :
stellende trap
positief (zn) :
orgel
positief (bn) :
bevestigend, gunstig, opbouwend, welwillend
positief (bn) :
stellig, vast, vaststaand, zeker
positief (bn) :
optimistisch, overtuigd

als synoniem van een ander trefwoord:

welwillend (bn) :
benevolent, bereidwillig, clement, de kwaadste niet, goedertieren, goedgezind, goedgunstig, inschikkelijk, mild, positief, tegemoetkomend, toegenegen, voorkomend, vriendelijk, welgezind
stellig (bn) :
afdoend, apodictisch, bepaald, bepaaldelijk, beslist, categorisch, duidelijk, gegarandeerd, onmiskenbaar, positief, secuur, streng, uitdrukkelijk, vast, volstrekt, zeker
gunstig (bn) :
aangenaam, bevorderlijk, favorabel, gelegen, goed, goedgezind, hoopgevend, opportuun, positief, riant, rooskleurig, schoon, veelbelovend, voordelig
categorisch (bn) :
afdoend, bepaald, beslist, onomwonden, onvoorwaardelijk, pertinent, positief, stellig, uitdrukkelijk
optimistisch (bn) :
hoopgevend, hoopvol, luchthartig, positief, rooskleurig
constructief (bn) :
bruikbaar, nuttig, opbouwend, positief

woordverbanden van ‘positief’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

positief
negatief

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c