categorisch

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

categorisch (bn) :
afdoend, bepaald, beslist, onomwonden, onvoorwaardelijk, pertinent, positief, stellig, uitdrukkelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

stellig (bn) :
afdoend, apodictisch, bepaald, bepaaldelijk, beslist, categorisch, duidelijk, gegarandeerd, onmiskenbaar, positief, secuur, streng, uitdrukkelijk, vast, volstrekt, zeker
onvoorwaardelijk (bn) :
blind, categorisch, effectief
volstrekt (bw) :
absoluut, bepaald, beslist, categorisch, gans, helemaal, hoegenaamd, stellig, ten enen male, totaal, volkomen
uitdrukkelijk (bw) :
categorisch, expressis verbis, met zoveel woorden, stellig

woordverbanden van ‘categorisch’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c