uitdrukkelijk

als woordenboektrefwoord:

uitdrukkelijk:
bn. bw. met nadruk, beslist.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

uitdrukkelijk (bn) :
speciaal, nadrukkelijk, bepaald, duidelijk, beslist, expliciet, pertinent
uitdrukkelijk (bw) :
met zoveel woorden, stellig, categorisch, expressis verbis

als synoniem van een ander trefwoord:

stellig (bn) :
gegarandeerd, streng, bepaald, duidelijk, beslist, vast, zeker, positief, onmiskenbaar, volstrekt, uitdrukkelijk, categorisch, secuur, afdoend, bepaaldelijk, apodictisch
categorisch (bn) :
bepaald, beslist, positief, uitdrukkelijk, stellig, pertinent, onomwonden, afdoend, onvoorwaardelijk
nadrukkelijk (bn) :
duidelijk, met nadruk, met klem, uitdrukkelijk, pertinent, vigoureus, geprononceerd, emfatisch
duidelijk (bn) :
opvallend, nadrukkelijk, uitdrukkelijk, expliciet, onverbloemd, onomwonden
formeel (bn) :
nadrukkelijk, bepaald, duidelijk, uitdrukkelijk, pertinent
expliciet (bn) :
nadrukkelijk, duidelijk, uitdrukkelijk
pertinent (bn) :
formeel, uitdrukkelijk, vormelijk
speciaal (bw) :
vooral, uitdrukkelijk, specialiter, met name, in het bijzonder, bijzonderlijk, bepaaldelijk, inzonderheid
expres (bw) :
opzettelijk, met opzet, uitdrukkelijk, voorbedacht, welbewust
ten zeerste (bw) :
nadrukkelijk, met klem, uitdrukkelijk

woordverbanden van ‘uitdrukkelijk’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

uitdrukkelijk
impliciet

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c