uitdrukkelijk

als woordenboektrefwoord:

uitdrukkelijk:
bn. bw. met nadruk, beslist.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

uitdrukkelijk (bn) :
bepaald, beslist, duidelijk, expliciet, nadrukkelijk, pertinent, speciaal
uitdrukkelijk (bw) :
categorisch, expressis verbis, met zoveel woorden, stellig

als synoniem van een ander trefwoord:

stellig (bn) :
afdoend, apodictisch, bepaald, bepaaldelijk, beslist, categorisch, duidelijk, gegarandeerd, onmiskenbaar, positief, secuur, streng, uitdrukkelijk, vast, volstrekt, zeker
categorisch (bn) :
afdoend, bepaald, beslist, onomwonden, onvoorwaardelijk, pertinent, positief, stellig, uitdrukkelijk
nadrukkelijk (bn) :
duidelijk, emfatisch, geprononceerd, met klem, met nadruk, pertinent, uitdrukkelijk, vigoureus
duidelijk (bn) :
expliciet, nadrukkelijk, onomwonden, onverbloemd, uitdrukkelijk, opvallend
formeel (bn) :
bepaald, duidelijk, nadrukkelijk, pertinent, uitdrukkelijk
expliciet (bn) :
duidelijk, nadrukkelijk, uitdrukkelijk
pertinent (bn) :
formeel, uitdrukkelijk, vormelijk
speciaal (bw) :
bepaaldelijk, bijzonderlijk, in het bijzonder, inzonderheid, met name, specialiter, uitdrukkelijk, vooral
expres (bw) :
met opzet, opzettelijk, uitdrukkelijk, voorbedacht, welbewust
ten zeerste (bw) :
met klem, nadrukkelijk, uitdrukkelijk

woordverbanden van ‘uitdrukkelijk’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

uitdrukkelijk
impliciet

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0039 c