uitdrukkelijk

als woordenboektrefwoord:

uitdrukkelijk:
bn. bw. met nadruk, beslist.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

uitdrukkelijk (bn):
bepaald, beslist, duidelijk, expliciet, nadrukkelijk, pertinent, speciaal
uitdrukkelijk (bw):
categorisch, expressis verbis, met zoveel woorden, stellig

als synoniem van een ander trefwoord:

stellig (bn) :
afdoend, apodictisch, bepaald, bepaaldelijk, beslist, categorisch, duidelijk, gegarandeerd, onmiskenbaar, positief, secuur, streng, uitdrukkelijk, vast, volstrekt, zeker
categorisch (bn) :
afdoend, bepaald, beslist, onomwonden, onvoorwaardelijk, pertinent, positief, stellig, uitdrukkelijk
nadrukkelijk (bn) :
duidelijk, emfatisch, geprononceerd, met klem, met nadruk, pertinent, uitdrukkelijk, vigoureus
duidelijk (bn) :
expliciet, nadrukkelijk, onomwonden, onverbloemd, uitdrukkelijk, opvallend
formeel (bn) :
bepaald, duidelijk, nadrukkelijk, pertinent, uitdrukkelijk
expliciet (bn) :
duidelijk, nadrukkelijk, uitdrukkelijk
pertinent (bn) :
formeel, uitdrukkelijk, vormelijk
speciaal (bw) :
bepaaldelijk, bijzonderlijk, in het bijzonder, inzonderheid, met name, specialiter, uitdrukkelijk, vooral
expres (bw) :
met opzet, opzettelijk, uitdrukkelijk, voorbedacht, welbewust
ten zeerste (bw) :
met klem, nadrukkelijk, uitdrukkelijk

woordverbanden van ‘uitdrukkelijk’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

uitdrukkelijk
impliciet

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 18.205.109.152.

debug info: 0.003 c