in het bijzonder

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

bij uitstek (bn) :
buitengewoon, bijzonder, uitzonderlijk, in het bijzonder
vooral (bw) :
speciaal, voornamelijk, boven alles, hoofdzakelijk, grotendeels, juist, bovenal, overwegend, vóór alles, met name, in het bijzonder, in de eerste plaats, bijzonderlijk, inzonderheid
speciaal (bw) :
vooral, uitdrukkelijk, specialiter, met name, in het bijzonder, bijzonderlijk, bepaaldelijk, inzonderheid
inzonderheid (bw) :
voornamelijk, speciaal, vooral, met name, in het bijzonder, bepaaldelijk
met name (bw) :
vooral, specifiek, in het bijzonder

woordverbanden van ‘in het bijzonder’ grafisch weergegeven

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c