in het bijzonder

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

bij uitstek (bn) :
bijzonder, buitengewoon, uitzonderlijk, in het bijzonder
vooral (bw) :
bijzonderlijk, boven alles, bovenal, grotendeels, hoofdzakelijk, in de eerste plaats, in het bijzonder, inzonderheid, juist, met name, overwegend, speciaal, voornamelijk, vóór alles
speciaal (bw) :
bepaaldelijk, bijzonderlijk, in het bijzonder, inzonderheid, met name, specialiter, uitdrukkelijk, vooral
inzonderheid (bw) :
bepaaldelijk, in het bijzonder, met name, speciaal, vooral, voornamelijk
met name (bw) :
in het bijzonder, specifiek, vooral

woordverbanden van ‘in het bijzonder’ grafisch weergegeven

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c