grotendeels

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

grotendeels (bw) :
goeddeels, grotelijks, hoofdzakelijk, merendeels, overwegend, voor het grootste deel, voor het merendeel, vooral, voornamelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

vooral (bw) :
bijzonderlijk, boven alles, bovenal, grotendeels, hoofdzakelijk, in de eerste plaats, in het bijzonder, inzonderheid, juist, met name, overwegend, speciaal, voornamelijk, vóór alles
hoofdzakelijk (bw) :
grotendeels, merendeels, met name, overwegend, voor het merendeel, vooral, voornamelijk
voornamelijk (bw) :
grotendeels, hoofdzakelijk, vooral

woordverbanden van ‘grotendeels’ grafisch weergegeven

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 193:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c