ten dele

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

deels (bw) :
gedeeltelijk, ten dele

woordverbanden van ‘ten dele’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
ten dele, eensdeels

Deele (ten) — eensdeels. Ten deele onderstelt, dat men de zaak niet geheel behandelt, of dat eene handeling, eigenschap of toestand slechts voor een deel, derhalve onvolkomen geschiedt of bestaat; eensdeels wordt gebruikt met het oog op een daartegenover gesteld ander deel. Eensdeels moet dus altijd gevolgd worden door anderdeels. Hij doet zijn plicht slechts ten deele = gebrekkig. Ik kan dien persoon niet voor knecht gebruiken, eensdeels omdat hij te jong is, anderdeels omdat hij wel eens misbruik maakt van sterken drank.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
ten dele, eensdeels, deelsgewijs

TEN DEELE, EENSDEELS, DEELSGEWIJS

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 24.

in hedendaagse spelling:
weleens, somtijds, nu en dan, meermalen, menigmaal, vaak, dikwijls, velal, meestal, merendeels, grotendeels, ten dele

WELEENS, SOMTIJDS, NU EN DAN, MEERMALEN, MENIGMAAL, VAAK, DIKWIJLS, VEELAL, MEESTAL, MEERENDEELS, GROOTENDEELS, TEN DEELE

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 193.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.002 c