ten dele

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

deels (bw) :
gedeeltelijk, ten dele

woordverbanden van ‘ten dele’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

ten dele, eensdeels

Ten deele onderstelt, dat men de zaak niet geheel behandelt, of dat eene handeling, eigenschap of toestand slechts voor een deel, derhalve onvolkomen geschiedt of bestaat; eensdeels wordt gebruikt met het oog op een daartegenover gesteld ander deel. Eensdeels moet dus altijd gevolgd worden door anderdeels. Hij doet zijn plicht slechts ten deele = gebrekkig. Ik kan dien persoon niet voor knecht gebruiken, eensdeels omdat hij te jong is, anderdeels omdat hij wel eens misbruik maakt van sterken drank.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 24:

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 193:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c