deels

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

deels (bw):
gedeeltelijk, ten dele

als synoniem van een ander trefwoord:

gedeeltelijk (bw) :
deels, onvolkomen, onvolledig, partieel

woordverbanden van ‘deels’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

deels
compleet, heel, integraal, totaal, volledig, voluit
zie ook:
deel

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0016 c