integraal

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

integraal (bn) :
geheel, in extenso, volledig, voltallig

als synoniem van een ander trefwoord:

volledig (bn) :
algeheel, compleet, gaaf, gans, geheel, heel, helemaal, honderd procent, integraal, onaangetast, onverdeeld, rats, totaal, volkomen, volmaakt, voltallig
geheel (bn) :
algeheel, alleszins, compleet, gans, ganselijk, godgans, heel, helemaal, integraal, totaal, volkomen, volledig, volslagen, zuiver
algeheel (bn) :
compleet, finaal, geheel, helemaal, integraal, onverdeeld, totaal, universeel, volkomen, volledig, volslagen, volstrekt
onverkort (bn) :
integraal, volledig

woordverbanden van ‘integraal’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

integraal
deels, gedeeltelijk, partieel

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c