onverdeeld

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onverdeeld (bn) :
absoluut, algeheel, eenstemmig, volledig
onverdeeld (bn) :
onvermengd

als synoniem van een ander trefwoord:

volledig (bn) :
algeheel, compleet, gaaf, gans, geheel, heel, helemaal, honderd procent, integraal, onaangetast, onverdeeld, rats, totaal, volkomen, volmaakt, voltallig
algeheel (bn) :
compleet, finaal, geheel, helemaal, integraal, onverdeeld, totaal, universeel, volkomen, volledig, volslagen, volstrekt
unaniem (bn) :
eendrachtig, eenparig, eensgezind, eenstemmig, gelijkgestemd, gelijkgezind, onverdeeld
eenstemmig (bn) :
eendrachtig, eenparig, eensgezind, gelijkgestemd, gelijkgezind, onverdeeld, unaniem
eenparig (bn) :
algemeen, eendrachtig, eensgezind, eenstemmig, gelijkgestemd, onverdeeld, unaniem
eendrachtig (bn) :
eenparig, eensgezind, eenstemmig, gelijkgestemd, harmonieus, onverdeeld, unaniem
onvermengd (bn) :
onverdeeld, volmaakt

woordverbanden van ‘onverdeeld’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onverdeeld
verdeeld

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c