onverdeeld

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onverdeeld (bn) :
volledig, absoluut, algeheel, eenstemmig
onverdeeld (bn) :
onvermengd

als synoniem van een ander trefwoord:

volledig (bn) :
heel, geheel, volkomen, totaal, gaaf, gans, helemaal, onverdeeld, compleet, algeheel, volmaakt, integraal, voltallig, rats, onaangetast, honderd procent
algeheel (bn) :
volledig, geheel, volkomen, totaal, universeel, helemaal, onverdeeld, compleet, volslagen, volstrekt, integraal, finaal
unaniem (bn) :
eensgezind, onverdeeld, eenstemmig, eendrachtig, eenparig, gelijkgezind, gelijkgestemd
eenstemmig (bn) :
eensgezind, unaniem, onverdeeld, eendrachtig, eenparig, gelijkgezind, gelijkgestemd
eenparig (bn) :
eensgezind, unaniem, algemeen, onverdeeld, eenstemmig, eendrachtig, gelijkgestemd
eendrachtig (bn) :
eensgezind, unaniem, onverdeeld, harmonieus, eenstemmig, eenparig, gelijkgestemd
onvermengd (bn) :
onverdeeld, volmaakt

woordverbanden van ‘onverdeeld’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onverdeeld
verdeeld

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c