eendrachtig

als woordenboektrefwoord:

eendrachtig:
bn. (-er, -st), eensgezind ; vreedzaam.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

eendrachtig (bn) :
eenparig, eensgezind, eenstemmig, gelijkgestemd, harmonieus, onverdeeld, unaniem

als synoniem van een ander trefwoord:

unaniem (bn) :
eendrachtig, eenparig, eensgezind, eenstemmig, gelijkgestemd, gelijkgezind, onverdeeld
eenstemmig (bn) :
eendrachtig, eenparig, eensgezind, gelijkgestemd, gelijkgezind, onverdeeld, unaniem
eenparig (bn) :
algemeen, eendrachtig, eensgezind, eenstemmig, gelijkgestemd, onverdeeld, unaniem
solidair (bn) :
aaneengesloten, als één man, eendrachtig, eensgezind
eensgezind (bn) :
eendrachtig, eenstemmig, gelijkgestemd, unaniem

woordverbanden van ‘eendrachtig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

eendrachtig:
eensgezind, eenstemmig, eenparig
eensgezind:
eendrachtig

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Overeenstemmend in neiging, meening of daden. Eens geeft te kennen, dat twee of meer personen in gevoelen of meening overeenstemmen; eendrachtig, dat twee of meer personen overeenstemmen in gezindheid, en daardoor met denzelfden wil gezamenlijk voor hetzelfde doel werkzaam zijn; eenparig dat zij dit op dezelfde wijze en gezamenlijk doen; eensgezind, dat minder op handelingen ziet, zegt, dat zij in neiging en gezindheid overeenstemmen. Eenstemmig zijn zij, die hetzelfde willen, en dit in woorden of daden uitdrukken. Onze commissie werd het over de te nemen maatregelen nog al spoedig eens, en toen wij die vervolgens aan het oordeel der. vergadering onderwierpen, was deze eenstemmig (eenparig) van gevoelen, dat ons voorstel aannemelijk was. Op het pinksterfeest waren de apostelen eendrachtig bijeen, in het bidden volhardende. In dit huisgezin laat de eensgezindheid nog al te wenschen over. Eendracht maakt macht.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 138:

eendrachtig, eens, eensgezind, eenstemmig

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Wie helpt?
Synoniemen.net zoekt een huurwoning in Leiden.

debug info: 0.0025 c