onvolledig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onvolledig (bn) :
defect, defectief, half, incompleet, onvolkomen, onvolmaakt, onvoltallig, onvoltooid
onvolledig (bw) :
gedeeltelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

incompleet (bn) :
onvolledig, onvoltallig
relatief (bn) :
beperkt, onvolledig
gedeeltelijk (bw) :
deels, onvolkomen, onvolledig, partieel
half (bw) :
niet afdoende, onvolledig
onvolmaakt (ww) :
onvolkomen, onvolledig

woordverbanden van ‘onvolledig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onvolledig
compleet, volledig

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c