half

als woordenboektrefwoord:

half:
bn. bw. een halve wees, een der ouders verloren hebbende ; halve maatregelen, onvoldoende.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

half (bn) :
demi, halfbakken, mezzo, semi
half (bw) :
bijna, gedeeltelijk, zowat
half (bw) :
niet afdoende, onvolledig
half (bw) :
halverwege, midden
half (bw) :
voor de helft
half (zn) :
helft

als synoniem van een ander trefwoord:

onvolledig (bn) :
defect, defectief, half, incompleet, onvolkomen, onvolmaakt, onvoltallig, onvoltooid
halfbakken (bn) :
half
medio (bw) :
midden, half
midden (zn) :
half

woordverbanden van ‘half’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

half
geheel

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c