half

als woordenboektrefwoord:

half:
bn. bw. een halve wees, een der ouders verloren hebbende ; halve maatregelen, onvoldoende.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

half (bn) :
halfbakken, demi, mezzo, semi
half (bw) :
gedeeltelijk, bijna, zowat
half (bw) :
onvolledig, niet afdoende
half (bw) :
midden, halverwege
half (bw) :
voor de helft
half (zn) :
helft

als synoniem van een ander trefwoord:

onvolledig (bn) :
onvolmaakt, half, onvoltooid, defect, incompleet, onvoltallig, onvolkomen, defectief
halfbakken (bn) :
half
medio (bw) :
midden, half
midden (zn) :
half

woordverbanden van ‘half’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

half
geheel

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0046 c