bijna

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bijna (bw):
amper, bij, bijkans, haast, nagenoeg, praktisch, quasi, schier, temet, vrijwel, welhaast, zo goed als, zowat

als synoniem van een ander trefwoord:

bijkans (bn) :
bijna, haast, nagenoeg, schier, temet, vrijwel, welhaast, zowat
quasi (bn) :
bijna, haast, nagenoeg, vrijwel
praktisch (bw) :
bijna, feitelijk, haast, hoegenaamd, nagenoeg, vrijwel, zo goed als, zowat, zogezegd
vrijwel (bw) :
bijna, haast, nagenoeg, omzeggens, praktisch, welhaast, zo goed als, zowat
nagenoeg (bw) :
bijna, omzeggens, ongeveer, quasi, vrijwel, zo goed als
haast (bw) :
bijna, quasi, vrijwel, weldra, zowat
half (bw) :
bijna, gedeeltelijk, zowat
zowat (bw) :
bijna, haast
temet (bw) :
bijna

woordverbanden van ‘bijna’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bijkans:
bijna
bijna:
bijkans, schier, haast, nagenoeg (niet: welhaast)
haast:
bijna (niet: welhaast)
nagenoeg:
bijna
schier:
bijna

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
bijkans, bijna, haast, nagenoeg, omstreeks, om en bij, omtrent, ongeveer, schier, ten naaste bij

Bijkans — bijna — haast — nagenoeg — omstreeks — om en bij — omtrent — ongeveer — schier — ten naastebij. Deze woorden of uitdrukkingen drukken een zeer klein verschil van hoedanigheid of van wijze uit. Bijkans, bijna, haast, schier, nagenoeg, geven te kennen, dat ergens niet veel aan ontbreekt, of dat iets gebeurd zou zijn, als de omstandigheden maar een klein weinigje anders waren geweest. Omtrent, omstreeks, om en bij, ongeveer, ten naastebij, geven te kennen, dat de mededeeling of opgave niet nauwkeurig is, 't zij te groot, te hoog, te lang enz. 't zij te klein, te laag, te kort enz. Ik ben met mijn werk haast (bijkans, bijna, nagenoeg) gereed: ik heb het zoo goed als af. Hij is schier van alles ontbloot: hij bezit zoo goed als niets meer. Hij is ongeveer (omtrent) 60 jaar: hij is diep in de vijftig, niet ver van de zestig, wellicht er over. Hij is omstreeks zestig jaar: hij kan ook negenenvijftig of éénenzestig zijn.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
haast, bijna, bijkans, omtrent, schier, ongevaar, ongeveer

HAAST, BIJNA, BIJKANS, OMTRENT, SCHIER, ONGEVAAR, ONGEVEER

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 226.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
bijna niets, bijna nooit

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c