ongeveer

als woordenboektrefwoord:

ongeveer:
bw. ten naaste bij.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ongeveer (bw) :
circa, omstreeks, omtrent, zowat, bij benadering, globaal, plusminus, rond, ruw, ruwweg

als synoniem van een ander trefwoord:

ruw (bn) :
approximatief, bij benadering, circa, geschat, globaal, grof, grofweg, min of meer, om en nabij, omstreeks, omtrent, ongeveer, platvloers, plusminus, ruwweg
om en nabij (bn) :
om en bij, omstreeks, ongeveer
omtrent (bw) :
bij benadering, circa, dichtbij, grofweg, in de buurt van, min of meer, nabij, om en nabij, omstreeks, ongeveer, plusminus, rond, rondom, ruw, ruwweg
bij benadering (bw) :
circa, min of meer, om en nabij, omstreeks, omtrent, ongeveer, plusminus, ruw, ruwweg
omstreeks (bw) :
bij benadering, circa, nabij, om en nabij, omtrent, ongeveer, rond, tegen, zo'n
globaal (bw) :
bij benadering, grofweg, in grote trekken, ongeveer, ruwweg
nagenoeg (bw) :
bijna, omzeggens, ongeveer, quasi, vrijwel, zo goed als
rond (bw) :
bij benadering, circa, omstreeks, ongeveer
min of meer (bw) :
circa, grosso modo, ongeveer, plusminus
gemiddeld (bw) :
door de bank, meestal, ongeveer
grosso modo (bw) :
om en nabij, ongeveer
zowat (bw) :
circa, ongeveer
circa (vz) :
grofweg, omstreeks, omtrent, ongeveer, pakweg, plusminus, zowat
zo (zn) :
ongeveer

woordverbanden van ‘ongeveer’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

omstreeks:
ongeveer
omtrent:
ongeveer
ongeveer:
omstreeks, omtrent, zowat, nagenoeg (niet:praktisch, rond)
zowat:
ongeveer

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Deze woorden of uitdrukkingen drukken een zeer klein verschil van hoedanigheid of van wijze uit. Bijkans, bijna, haast, schier, nagenoeg, geven te kennen, dat ergens niet veel aan ontbreekt, of dat iets gebeurd zou zijn, als de omstandigheden maar een klein weinigje anders waren geweest. Omtrent, omstreeks, om en bij, ongeveer, ten naastebij, geven te kennen, dat de mededeeling of opgave niet nauwkeurig is, 't zij te groot, te hoog, te lang enz. 't zij te klein, te laag, te kort enz. Ik ben met mijn werk haast (bijkans, bijna, nagenoeg) gereed: ik heb het zoo goed als af. Hij is schier van alles ontbloot: hij bezit zoo goed als niets meer. Hij is ongeveer (omtrent) 60 jaar: hij is diep in de vijftig, niet ver van de zestig, wellicht er over. Hij is omstreeks zestig jaar: hij kan ook negenenvijftig of éénenzestig zijn.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 226:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ongeveer
exact, gedetailleerd, juist, nauw, net, pal, precies, stipt

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c