rond

als woordenboektrefwoord:

rond:
bn. bw. (-er, -st), cirkelvormig; (fig.) openhartig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

rond (bn) :
bolvormig, cirkelvormig, cilindrisch, bolrond, ringvormig, kringvormig, rolrond
rond (bn) :
voor elkaar, afgerond, geregeld, klaar, in orde, afgehandeld
rond (bn) :
oprecht, eerlijk, openhartig, gul, ruiterlijk
rond (bn) :
gevuld, mollig, vol, dik
rond (bw) :
bij benadering, ongeveer, circa, omstreeks
rond (vz) :
omheen, om, rondom, eromheen
rond (vz) :
betreffende, omtrent
rond (vz) :
tegen

als synoniem van een ander trefwoord:

dik (bn) :
rond, opgezet, gevuld, stevig, mollig, gezwollen, zwaar, bol, vet, fors, gezet, opgezwollen, vol, omvangrijk, zwaarlijvig, log, vlezig, lijvig, corpulent, paf, volumineus, welgedaan
openhartig (bn) :
open, rond, oprecht, spraakzaam, rondborstig, vrijgevig, vrijmoedig, ronduit, rechtuit, joviaal, mededeelzaam, straight, gulhartig, ongeveinsd, ongekunsteld, vrank
klaar (bn) :
rond, voorbij, uit, gereed, afgelopen, gedaan, voor elkaar, op, af, bereid, voorbereid, voltooid, paraat, ready, voor mekaar, gepiept, afgehandeld
vol (bn) :
maximaal, rond, opgezet, zuiver, ruim, bol, uiterst, volledig, geheel, volkomen, absoluut, compleet, dik, opperst, ten volle
krom (bn) :
verdraaid, rond, vervormd, gebogen, kronkelig, gekromd, bochtig, gewelfd, verbogen
gevuld (bn) :
rond, mollig, gezet, dik, vlezig, welgedaan
bol (bn) :
rond, opgezwollen, vol, dik, opgebold
stomp (bn) :
rond, bot, onscherp, afgeknot
zat (bn) :
rond, voldaan, vol, verzadigd
gebogen (bn) :
rond, gebukt, krom, gekromd
circulair (bn) :
rond, kringvormig
geregeld (bn) :
rond, geklonken
in orde (bn) :
rond, normaal
afgerond (bn) :
rond
omtrent (bw) :
rond, dichtbij, bij benadering, ongeveer, min of meer, om en nabij, nabij, circa, rondom, omstreeks, grofweg, ruw, ruwweg, plusminus, in de buurt van
ongeveer (bw) :
rond, bij benadering, circa, omstreeks, globaal, ruw, omtrent, zowat, ruwweg, plusminus
omstreeks (bw) :
tegen, rond, bij benadering, ongeveer, om en nabij, nabij, circa, omtrent, zo'n
omstreeks (bw) :
tegen, rond
betreffende (vz) :
rond, over, met betrekking tot, omtrent, redactioneel, inzake, aangaande, ten aanzien van, wat betreft, wat .. aangaat, ten opzichte van, nopens
met betrekking tot (vz) :
rond, betreffende, omtrent, inzake, aangaande, ten aanzien van, wat betreft, wat .. aangaat, nopens
bij (vz) :
rond, dicht bij, vlak bij
tegen (vz) :
rond, omstreeks
om (vz) :
rond, rondom

woordverbanden van ‘rond’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

De ronde doet zich voor, gelijk hij is; de gulle is mededeelzaam, ook ten opzichte van zijne gedachten; de openhartige houdt niets verborgen van hetgeen er in zijn hart omgaat. Goed rond, goed Zeeuwsch. Eene gulle bekentenis; een gulle mond. In zooverre gul mededeelzaam ten opzichte van goederen beteekent, is het synoniem met gastvrij.

om, rond

In een aantal gevallen kan om als bijwoord door rond vervangen worden, b.v. in omreizen, omdolen, omdeelen, omroepen. In de beteekenis bestaat tusschen de woorden geen ander verschil, dan dat in het nieuwere rond het begrip eener omgaande beweging nog duidelijker uitkomt, ten gevolge waarvan rond meer bepaald doet denken aan het omgaan van een geheelen kring. Rond in plaats van het voorzetsel om te gebruiken, b.v. rond de tafel, rond de stad wandelen, wordt als een anglicisme beschouwd; het is echter op de Z.-Hollandsche eilanden de gewone constructie.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 70:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

rond
exact, juist, leeg, nauw, net, pal, plat, precies, stipt, vierkant

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0042 c