rond

als woordenboektrefwoord:

rond:
bn. bw. (-er, -st), cirkelvormig; (fig.) openhartig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

rond (bn) :
bolrond, bolvormig, cilindrisch, cirkelvormig, kringvormig, ringvormig, rolrond
rond (bn) :
afgehandeld, afgerond, geregeld, in orde, klaar, voor elkaar
rond (bn) :
eerlijk, gul, openhartig, oprecht, ruiterlijk
rond (bn) :
dik, gevuld, mollig, vol
rond (bw) :
bij benadering, circa, omstreeks, ongeveer
rond (vz) :
eromheen, om, omheen, rondom
rond (vz) :
betreffende, omtrent
rond (vz) :
tegen

als synoniem van een ander trefwoord:

dik (bn) :
bol, corpulent, fors, gevuld, gezet, gezwollen, lijvig, log, mollig, omvangrijk, opgezet, opgezwollen, paf, rond, stevig, vet, vlezig, vol, volumineus, welgedaan, zwaarlijvig, zwaar
openhartig (bn) :
gulhartig, joviaal, mededeelzaam, ongekunsteld, ongeveinsd, open, oprecht, rechtuit, rond, rondborstig, ronduit, spraakzaam, straight, vrank, vrijgevig, vrijmoedig
klaar (bn) :
af, afgehandeld, afgelopen, bereid, gedaan, gepiept, gereed, op, paraat, ready, rond, uit, voltooid, voor elkaar, voor mekaar, voorbereid, voorbij
vol (bn) :
absoluut, bol, compleet, dik, geheel, maximaal, opgezet, opperst, rond, ruim, ten volle, uiterst, volkomen, volledig, zuiver
krom (bn) :
bochtig, gebogen, gekromd, gewelfd, kronkelig, rond, verbogen, verdraaid, vervormd
gevuld (bn) :
dik, gezet, mollig, rond, vlezig, welgedaan
bol (bn) :
dik, opgebold, opgezwollen, rond, vol
stomp (bn) :
afgeknot, bot, onscherp, rond
zat (bn) :
rond, verzadigd, vol, voldaan
gebogen (bn) :
gebukt, gekromd, krom, rond
circulair (bn) :
kringvormig, rond
geregeld (bn) :
geklonken, rond
in orde (bn) :
normaal, rond
afgerond (bn) :
rond
omtrent (bw) :
bij benadering, circa, dichtbij, grofweg, in de buurt van, min of meer, nabij, om en nabij, omstreeks, ongeveer, plusminus, rond, rondom, ruw, ruwweg
ongeveer (bw) :
circa, omstreeks, omtrent, zowat, bij benadering, globaal, plusminus, rond, ruw, ruwweg
omstreeks (bw) :
bij benadering, circa, nabij, om en nabij, omtrent, ongeveer, rond, tegen, zo'n
omstreeks (bw) :
rond, tegen
betreffende (vz) :
aangaande, inzake, met betrekking tot, nopens, omtrent, over, redactioneel, rond, ten aanzien van, ten opzichte van, wat .. aangaat, wat betreft
met betrekking tot (vz) :
aangaande, betreffende, inzake, nopens, omtrent, rond, ten aanzien van, wat .. aangaat, wat betreft
bij (vz) :
dicht bij, rond, vlak bij
tegen (vz) :
omstreeks, rond
om (vz) :
rond, rondom

woordverbanden van ‘rond’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

De ronde doet zich voor, gelijk hij is; de gulle is mededeelzaam, ook ten opzichte van zijne gedachten; de openhartige houdt niets verborgen van hetgeen er in zijn hart omgaat. Goed rond, goed Zeeuwsch. Eene gulle bekentenis; een gulle mond. In zooverre gul mededeelzaam ten opzichte van goederen beteekent, is het synoniem met gastvrij.

om, rond

In een aantal gevallen kan om als bijwoord door rond vervangen worden, b.v. in omreizen, omdolen, omdeelen, omroepen. In de beteekenis bestaat tusschen de woorden geen ander verschil, dan dat in het nieuwere rond het begrip eener omgaande beweging nog duidelijker uitkomt, ten gevolge waarvan rond meer bepaald doet denken aan het omgaan van een geheelen kring. Rond in plaats van het voorzetsel om te gebruiken, b.v. rond de tafel, rond de stad wandelen, wordt als een anglicisme beschouwd; het is echter op de Z.-Hollandsche eilanden de gewone constructie.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 70:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

rond
exact, juist, leeg, nauw, net, pal, plat, precies, stipt, vierkant

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0045 c