krom

als woordenboektrefwoord:

krom:
bn. (-mer, -st), bochtig; scheef ; verkeerd.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

krom (bn):
bochtig, gebogen, gekromd, gewelfd, kronkelig, rond, verbogen, verdraaid, vervormd
krom (bn):
gebrekkig, krakkemikkig, kreupel, slecht
krom (bn):
scheef, verdraaid, verkeerd
krom (bn):
onjuist, onlogisch
krom (bn):
gebukt

als synoniem van een ander trefwoord:

verdraaid (bn) :
donders, gewrongen, krom, scheef, verbogen, verduiveld, vermaledijd, verminkt, verschroefd, vervormd, verwrongen
scheef (bn) :
krom, onjuist, vals, verdraaid, verkeerd, vertekend, verwrongen
kreupel (bn) :
gebrekkig, krom, mank gaand, ondeugdelijk, slecht
scheef (bn) :
krom, scheefgezakt, schuin, schuins, verwrongen
gebogen (bn) :
gebukt, gekromd, krom, rond
verkeerd (bw) :
averechts, dwars, krom, misplaatst, omgekeerd, scheef, vals, verkeerd om

woordverbanden van ‘krom’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
gebogen, krom

Gebogen — krom. In afwijking van gebogen heeft krom somtijds de beteekenis van verkeerd of gebrekkig. Een kromme vinger. Overdrachtelijk bezigt men krom uitsluitend in een kwaden zin van averechtsche en onrechtvaardige zaken. Een krom, verdraaid geslacht.

Het geld, dat stom is,
Maakt recht wat krom is.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
dwars, schuin, scheef, krom, gekrompen, gerimpeld, hobbelig, golvend, bochtig

DWARS, SCHUIN, SCHEEF, KROM, GEKROMPEN, GERIMPELD, HOBBELIG, GOLVEND, BOGTIG

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 201.

in hedendaagse spelling:
gebogen, krom, gekromd

GEBOGEN, KROM, GEKROMD

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 187.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

krom
recht, rechtlijnig

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c