gebogen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gebogen (bn):
gebukt, gekromd, krom, rond
gebogen (bn):
gevouwen
gebogen (bn):
gewelfd
gebogen (bw):
voorover

als synoniem van een ander trefwoord:

krom (bn) :
bochtig, gebogen, gekromd, gewelfd, kronkelig, rond, verbogen, verdraaid, vervormd

woordverbanden van ‘gebogen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
gebogen, krom

Gebogen — krom. In afwijking van gebogen heeft krom somtijds de beteekenis van verkeerd of gebrekkig. Een kromme vinger. Overdrachtelijk bezigt men krom uitsluitend in een kwaden zin van averechtsche en onrechtvaardige zaken. Een krom, verdraaid geslacht.

Het geld, dat stom is,
Maakt recht wat krom is.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
gebogen, krom, gekromd

GEBOGEN, KROM, GEKROMD

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 187.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

gebogen
recht

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c