gebogen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gebogen (bn) :
gebukt, gekromd, krom, rond
gebogen (bn) :
gevouwen
gebogen (bn) :
gewelfd
gebogen (bw) :
voorover

als synoniem van een ander trefwoord:

krom (bn) :
bochtig, gebogen, gekromd, gewelfd, kronkelig, rond, verbogen, verdraaid, vervormd

woordverbanden van ‘gebogen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

gebogen, krom

In afwijking van gebogen heeft krom somtijds de beteekenis van verkeerd of gebrekkig. Een kromme vinger. Overdrachtelijk bezigt men krom uitsluitend in een kwaden zin van averechtsche en onrechtvaardige zaken. Een krom, verdraaid geslacht.

Het geld, dat stom is,
Maakt recht wat krom is.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 187:

gebogen, krom, gekromd

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

gebogen
recht

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Wie helpt?
Synoniemen.net zoekt een huurwoning in Leiden.

debug info: 0.0027 c