vervormd

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

verdraaid (bn) :
donders, gewrongen, krom, scheef, verbogen, verduiveld, vermaledijd, verminkt, verschroefd, vervormd, verwrongen
krom (bn) :
bochtig, gebogen, gekromd, gewelfd, kronkelig, rond, verbogen, verdraaid, vervormd

woordverbanden van ‘vervormd’ grafisch weergegeven

zie ook:
vervormen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0017 c