dwars

als woordenboektrefwoord:

dwars:
bn. (-er, -t), schuin, scheef.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

dwars (bn):
balsturig, eigengereid, eigenwijs, eigenzinnig, in de contramine, koppig, lastig, onhandelbaar, stijfkoppig, stug, tegendraads, tegenstrevend, weerbarstig
dwars (bn):
overdwars, transversaal
dwars (bn):
scheef, schuin
dwars (bn):
onredelijk
dwars (bn):
loodrecht

als synoniem van een ander trefwoord:

koppig (bn) :
bokkig, dwars, eigenwijs, eigenzinnig, halsstarrig, hardhoofdig, hardleers, hardnekkig, obstinaat, onbuigzaam, onredelijk, onverzettelijk, steilorig, stijfhoofdig, stijfkoppig, stug, weerbarstig, weerspannig
weerbarstig (bn) :
balsturig, dwars, koppig, onhandelbaar, recalcitrant, stijfkoppig, tegendraads, tegenstrevend, weerspannig, weigerig
weigerachtig (bn) :
balorig, balsturig, dwars, koppig, onwillig, opstandig, rebels, recalcitrant, weerbarstig, weerspannig, weigerig
recalcitrant (bn) :
balorig, dwars, ongewillig, onhandelbaar, onwillig, tegendraads, tegenstrevend, weerspannig, weigerachtig
bokkig (bn) :
dwars, eigenwijs, gemelijk, koppig, lomp, nors, onhandelbaar, onvriendelijk, pruilend, stuurs, tegendraads
opstandig (bn) :
dwars, muitziek, ongehoorzaam, oproerig, rebellerend, rebels, recalcitrant, subversief, weerspannig
eigenwijs (bn) :
dwars, eigengereid, eigenzinnig, koppig, pedant, steilorig, tegendraads, verwaand, waanwijs
lastig (bn) :
dwars, kieskeurig, klierig, kribbig, plagerig, vermoeiend, weerspannig, wrevelig
onwillig (bn) :
bokkig, dwars, ongenegen, recalcitrant, weerbarstig, weerspannig, weerstrevend
onhandelbaar (bn) :
dwars, eigenzinnig, indociel, koppig, onbuigzaam, tegendraads, woelig
balorig (bn) :
dwars, koppig, onwillig, recalcitrant, tegendraads, weerspannig
tegendraads (bn) :
anders, dwars, eigengereid, eigenzinnig
diagonaal (bn) :
dwars, overdwars, overhoeks, schuin
onredelijk (bn) :
dwars, koppig, onbillijk
ongemakkelijk (bn) :
dwars, lastig
transversaal (bn) :
dwars
verkeerd (bw) :
averechts, dwars, krom, misplaatst, omgekeerd, scheef, vals, verkeerd om
schuin (bw) :
diagonaal, dwars, glooiend, hellend, scheef, schuins

woordverbanden van ‘dwars’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
dwars, scheef, schuin

Dwars — scheef — schuin. Dwars is wat tegen het rechte over-staat; schuin en scheef duiden de richting aan, die tusschen recht en dwars het midden houdt, met dit onderscheid, dat scheef gewoonlijk nog het bijdenkbeeld insluit van verkeerd staande. Iemand den voet dwars zetten. Dwars-drijven. Eene schuine lijn. Een scheeve neus.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

in hedendaagse spelling:
dwars, scheef, schuin

79. Dwars — scheef — schuin.

Niet rechtlijnig in betrekking tot andere voorwerpen.

Dwars duidt de richting der lijn aan, die rechthoekig op een ander staat. Hij zwom dwars door de gracht.

Is de snijding der richtingslijn niet rechthoekig, dan spreekt men van scheef en schuin. Hierbij duidt men door scheef aan, dat de richting verkeerd is, dat zij dus anders behoorde te zijn, hetgeen schuin niet onderstelt. Dit pad loopt schuin door het bosch. Deze regel staat erg scheef. Deze letters staan schuin (d. i. cursief) en die staan scheef (dus verkeerd).

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
dwars, schuin, scheef, krom, gekrompen, gerimpeld, hobbelig, golvend, bochtig

DWARS, SCHUIN, SCHEEF, KROM, GEKROMPEN, GERIMPELD, HOBBELIG, GOLVEND, BOGTIG

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 201.

in hedendaagse spelling:
scheef, schuins, dwars, overdwars

SCHEEF, SCHUINS, DWARS, OVERDWARS

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 152.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
dwars zitten

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c