recalcitrant

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

recalcitrant (bn) :
dwars, onhandelbaar, tegendraads, onwillig, weerspannig, balorig, weigerachtig, tegenstrevend, ongewillig

als synoniem van een ander trefwoord:

weerbarstig (bn) :
koppig, dwars, onhandelbaar, tegendraads, stijfkoppig, recalcitrant, weerspannig, weigerig, tegenstrevend, balsturig
weigerachtig (bn) :
opstandig, koppig, dwars, rebels, onwillig, weerbarstig, recalcitrant, weerspannig, balorig, weigerig, balsturig
opstandig (bn) :
dwars, ongehoorzaam, rebels, recalcitrant, weerspannig, subversief, oproerig, rebellerend, muitziek
onwillig (bn) :
dwars, weerbarstig, bokkig, ongenegen, recalcitrant, weerspannig, weerstrevend
tegendraads (bn) :
weerbarstig, bokkig, recalcitrant, weerspannig, obstinaat, balorig
balorig (bn) :
koppig, dwars, tegendraads, onwillig, recalcitrant, weerspannig

woordverbanden van ‘recalcitrant’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

recalcitrant
gezeglijk

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c