nopens

als woordenboektrefwoord:

nopens:
vz. aangaande.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

nopens (vnw) :
betreffende, over, omtrent, inzake, aangaande

als synoniem van een ander trefwoord:

betreffende (vz) :
rond, over, met betrekking tot, omtrent, redactioneel, inzake, aangaande, ten aanzien van, wat betreft, wat .. aangaat, ten opzichte van, nopens
met betrekking tot (vz) :
rond, betreffende, omtrent, inzake, aangaande, ten aanzien van, wat betreft, wat .. aangaat, nopens
aangaande (vz) :
naar aanleiding van, betreffende, over, omtrent, inzake, ten aanzien van, wat betreft, nopens
over (vz) :
naar aanleiding van, betreffende, omtrent, aangaande, nopens
omtrent (vz) :
betreffende, inzake, aangaande, nopens

woordverbanden van ‘nopens’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Deze woorden duiden de betrekking aan tusschen de uiting eener werking van het denkvermogen en personen of zaken, die hiervan het voorwerp zijn. Aangaande, betreffende en rakende geven eene figuurlijke aanraking te kennen, en laten onbeslist of het oordeel alle bijzonderheden van het voorwerp treft, of slechts enkele. Nopens en omtrent staan in gebruik hiermede gelijk; het eerste is deftiger en eenigszins stijf, het laatste vervangt in sommige dialecten aangaande enz. bijna geheel.

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 10:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c