omtrent

als woordenboektrefwoord:

omtrent:
vz. en bw. ongeveer, omstreeks ; bijna; aangaande.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

omtrent (vz) :
betreffende, inzake, aangaande, nopens
omtrent (bw) :
rond, dichtbij, bij benadering, ongeveer, min of meer, om en nabij, nabij, circa, rondom, omstreeks, grofweg, ruw, ruwweg, plusminus, in de buurt van

als synoniem van een ander trefwoord:

betreffende (vz) :
rond, over, met betrekking tot, omtrent, redactioneel, inzake, aangaande, ten aanzien van, wat betreft, wat .. aangaat, ten opzichte van, nopens
met betrekking tot (vz) :
rond, betreffende, omtrent, inzake, aangaande, ten aanzien van, wat betreft, wat .. aangaat, nopens
aangaande (vz) :
naar aanleiding van, betreffende, over, omtrent, inzake, ten aanzien van, wat betreft, nopens
circa (vz) :
ongeveer, omstreeks, grofweg, omtrent, pakweg, zowat, plusminus
over (vz) :
naar aanleiding van, betreffende, omtrent, aangaande, nopens
ten aanzien van (vz) :
met betrekking tot, omtrent, aangaande, ten opzichte van
inzake (vz) :
betreffende, omtrent, aangaande
nabij (vz) :
na, bij, omstreeks, omtrent
rond (vz) :
betreffende, omtrent
om (vz) :
omstreeks, omtrent
ruw (bn) :
grof, bij benadering, ongeveer, min of meer, om en nabij, circa, omstreeks, globaal, grofweg, omtrent, ruwweg, platvloers, plusminus, approximatief, geschat
ongeveer (bw) :
rond, bij benadering, circa, omstreeks, globaal, ruw, omtrent, zowat, ruwweg, plusminus
bij benadering (bw) :
ongeveer, min of meer, om en nabij, circa, omstreeks, ruw, omtrent, ruwweg, plusminus
omstreeks (bw) :
tegen, rond, bij benadering, ongeveer, om en nabij, nabij, circa, omtrent, zo'n
nopens (vnw) :
betreffende, over, omtrent, inzake, aangaande

woordverbanden van ‘omtrent’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

aangaande:
van, over, omtrent, betreffende, rakende, nopens, betrekkelijk (niet: rondom)
omtrent:
aangaande
omtrent:
ongeveer
omtrent:
rondom, nabij
ongeveer:
omstreeks, omtrent, zowat, nagenoeg (niet:praktisch, rond)

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Deze woorden duiden de betrekking aan tusschen de uiting eener werking van het denkvermogen en personen of zaken, die hiervan het voorwerp zijn. Aangaande, betreffende en rakende geven eene figuurlijke aanraking te kennen, en laten onbeslist of het oordeel alle bijzonderheden van het voorwerp treft, of slechts enkele. Nopens en omtrent staan in gebruik hiermede gelijk; het eerste is deftiger en eenigszins stijf, het laatste vervangt in sommige dialecten aangaande enz. bijna geheel.

Deze woorden of uitdrukkingen drukken een zeer klein verschil van hoedanigheid of van wijze uit. Bijkans, bijna, haast, schier, nagenoeg, geven te kennen, dat ergens niet veel aan ontbreekt, of dat iets gebeurd zou zijn, als de omstandigheden maar een klein weinigje anders waren geweest. Omtrent, omstreeks, om en bij, ongeveer, ten naastebij, geven te kennen, dat de mededeeling of opgave niet nauwkeurig is, 't zij te groot, te hoog, te lang enz. 't zij te klein, te laag, te kort enz. Ik ben met mijn werk haast (bijkans, bijna, nagenoeg) gereed: ik heb het zoo goed als af. Hij is schier van alles ontbloot: hij bezit zoo goed als niets meer. Hij is ongeveer (omtrent) 60 jaar: hij is diep in de vijftig, niet ver van de zestig, wellicht er over. Hij is omstreeks zestig jaar: hij kan ook negenenvijftig of éénenzestig zijn.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 226:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c