nabij

als woordenboektrefwoord:

nabij:
bw. niet verwijderd.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

nabij (vz):
dichtbij, naast, naburig, nakend, omliggend
nabij (vz):
bij, na, omstreeks, omtrent
nabij (bn):
ophanden

als synoniem van een ander trefwoord:

naburig (bn) :
aangrenzend, aanliggend, aanpalend, belendend, naast, nabij, nabijgelegen, omliggend
naast (bn) :
aangrenzend, dichtstbijzijnd, eerstkomend, eerstvolgend, nabij, naburig, volgend
dichtbij (bn) :
dicht, in de buurt, na, nabij, nabijgelegen, naburig
aanstaande (bn) :
dichtbij, nabij
omtrent (bw) :
bij benadering, circa, dichtbij, grofweg, in de buurt van, min of meer, nabij, om en nabij, omstreeks, ongeveer, plusminus, rond, rondom, ruw, ruwweg
omstreeks (bw) :
bij benadering, circa, nabij, om en nabij, omtrent, ongeveer, rond, tegen, zo'n
dicht (bw) :
nabij, vlak, vlak bij, na
naast (vz) :
bezijden, bij, dichtbij, langs, nabij, neven, nevens, opzij van
bij (vz) :
erbij, naast, nabij, vlakbij
na (vz) :
dichtbij, nabij

woordverbanden van ‘nabij’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

omtrent:
rondom, nabij
vlak:
dicht, nabij

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
dichtbij, nabij

Dichtbij — nabij. Nabij en dichtbij zeggen beide, dat de afstand tusschen twee voorwerpen niet groot is. Nabij wordt altijd aaneengeschreven; dichtbij niet wanneer bij als voorzetsel voorkomt. Dicht bij hem stond een stoel. Nabij den heuvel gekomen kreeg de colonne den vijand in het oog; deze liet haar nog eenige honderden schreden ongehinderd afleggen, maar toen zij dichtbij was, werd zij plotseling door eene hagelbui van projectielen overstelpt.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
dichtbij, nabij

DIGT BIJ, NABIJ

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 62.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

nabij
ver

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c