globaal

als woordenboektrefwoord:

globaal:
bn. over het geheel genomen ; bij raming.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

globaal (bn) :
algemeen, approximatief, benaderend, geraamd, grof, ruw, schematisch
globaal (bw) :
bij benadering, grofweg, in grote trekken, ongeveer, ruwweg

als synoniem van een ander trefwoord:

ruw (bn) :
approximatief, bij benadering, circa, geschat, globaal, grof, grofweg, min of meer, om en nabij, omstreeks, omtrent, ongeveer, platvloers, plusminus, ruwweg
schetsmatig (bn) :
globaal, ruw, schematisch
algemeen (bn) :
globaal, ruim, vaag
bij benadering (bn) :
globaal
ongeveer (bw) :
circa, omstreeks, omtrent, zowat, bij benadering, globaal, plusminus, rond, ruw, ruwweg
grofweg (bw) :
bij benadering, globaal, ruwweg
ruwweg (bw) :
globaal, grof geschat, grofweg

woordverbanden van ‘globaal’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

globaal
exact, gedetailleerd

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c